İstanbul Kent Araştırmaları Merkezi

İstanbul’un yenilikçi, özgürlükçü ve demokratik kamusal bilim merkezi.