COVID-19 Konuşmaları

Enstitü İstanbul, COVID-19’un ortaya çıkardığı toplumsal sorunlara dair dünya çapında kısa sürede oluşan bilimsel literatürü takip ederek, COVID-19 bağlamındaki tartışmaları farklı disiplinlerden uzmanların yer aldığı Enstitü İstanbul: COVID-19 Konuşmaları başlıklı video seminer dizisine taşıyor.

Mustafa Sönmez

1 Nisan 2020

İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez ile salgının yarattığı iktisadi sonuçlar üzerine konuştuk.

Cemal Dindar

1 Nisan 2020

Psikiyatr Cemal Dindar ile salgının açığa çıkardığı toplumsal ve ruhsal problemler üzerine konuştuk.

Ayşecan Kartal

17 Nisan 2020

Dr. Ayşecan Kartal ile ‘Sağlıkta Dönüşüm Reformu’nun kapsamını ve içeriğini yeniden hatırlayarak, sağlığın genel anlamda piyasaya açılmasının tarihsel izleğini konuştuk.

Ayşe Buğra

2 Mayıs 2020

Emeritus Prof. Dr. Ayşe Buğra ile salgının toplumsal etkileriye birlikte yeniden gündeme taşınan ‘Vatandaşlık geliri’ tartışmalarını konuştuk.

22 Mayıs 2020

WRI Türkiye Ulaşım & Yol Güvenliği Yöneticisi Tolga İmamoğlu ile salgının gündelik yaşamı dönüştürdüğü dönemde geliştirilen kamusal ulaşım politikalarını ve bu politikaların geleceğini, dünya metropolleri ve İstanbul özelinde konuştuk.

Roger Keil

10 Haziran 2020

Covid-19’un etkileri üzerine Enstitü İstanbul olarak uzmanlarla yaptığımız söyleşilerin beşincisini Kanada’nın York Üniversitesi’nden Prof. Roger Keil ile gerçekleştirdik. Söyleşimizde küreselleşme ve kentleşmenin salgına etkilerini tartıştık. Salgınla beraber derinleşen kentsel eşitsizlikleri azaltmak için yerel yönetimlerin ve şehir planlama birimlerinin bu süreçten ne gibi dersler çıkarabileceğini inceledik.