Hakkımızda

Enstitü İstanbul: İstanbul Kent Araştırmaları Merkezi 2020 yılının Şubat ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) bir bileşeni olarak faaliyete geçti.

Enstitü İstanbul, İBB yönetimi ile birlikte İstanbul için düşünen, çalışan,  bilim insanı, araştırmacı, uzman ve sanatçılarla;  üniversiteler, STK’lar, meslek odaları, sanayi ve ticaret odaları vb. kurumlar arasında işbirlikleri kurarak bu ilişkinin sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor.

Toplumun tüm kesimlerinin dâhil olabildiği, birlikte çalışabildiği, üretebildiği mekanizmaların çoğaltılması; kentin politik, sosyal, kültürel vizyonunu dönüştüreceği gibi pratik sorunların çözümüne de katkı sunacaktır.  Bu bağlamda Enstitü İstanbul temelde, ulusal ve uluslararası ilişkileri geliştirerek bilimsel,  yenilikçi,  demokratik, katılımcı ve şeffaf bir araştırma ağı kurmayı ve İstanbul için bugüne dek yapılmış bilimsel çalışmaları, yerelin bilgisini hem belediye hizmetine sunmayı hem de araştırmacılara ve kamuoyuna açmayı arşiv ve kütüphane çalışmasıyla mümkün kılmayı hedefliyor.