#meydanaçık

Enstitü İstanbul, Covid-19 salgını ve sonrası için kamusal tartışmaların canlı bir biçimde sürdürülmesine, düşünce ve deneyim paylaşım alanlarının genişlemesine katkı sunmayı umut ederek web sitesi yayınına başlamıştı. Salgın, ortaya çıkardığı çok yönlü sorunlarla birçok yeni tartışmanın açılmasına ya da kimi tartışmaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Dünyanın her tarafında farklı alanlarda, farklı disiplinlerde ve farklı bakış açılarıyla salgın ve sonrası yorumlanmaya, çözüm önerileri getirilmeye, öngörüler yapılmaya çalışılıyor. Kimileri akademik, felsefi, kuramsal düzeyde, kimileri ise daha gündelik, politik, uygulamaya yönelik olan yaklaşımlar, öneriler, tahminler giderek artıyor ve tartışma zemini genişliyor. Öte yandan salgın, devam eden dinamik ve öğretici bir süreç haline geliyor. Yeni durumlar ve yeni bilgiler, yeni çözümleri ve yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Enstitü İstanbul #meydanaçık sayfasındaki sorular aracılığıyla, salgının ortaya çıkardığı tartışmaları, önerileri, öngörüleri biriktirmeyi ve çoğaltmayı amaçlayarak bu sayfanın açık bir platforma dönüşmesini hedefliyor. İlk aşamada Türkiye ve dünyadan çeşitli tartışmaların takibi ile öne çıkan kimi soruları, farklı kaynaklar eşliğinde tartışmaya açıyor. Bu içeriğin zenginleşmesi için, salgının ortaya çıkardığı sorun alanlarıyla ilgili düşünen, araştıran, uygulamaya dönük çözümler geliştiren, önerileri olan herkesi #meydanaçık’a katkı sunmaya davet ediyor.

#meydanaçık; hem kentsel demokrasinin temeli olan meydana çıkmayı, hem de bu platformun söz üretmeye, politika önermeye açık olduğunu işaret ediyor. Enstitü İstanbul, #meydanaçık sayfasını salt bir tartışma ortamı olarak değil, İstanbul’un salgın ve sonrası için kentsel politika oluşumuna katkı sunabilecek bir katılım aracı olarak da kurguluyor ve bu özgün deneyimin sizlerin katkılarıyla amacına ulaşabileceğine inanıyor.

Nasıl katkı sunabilirsiniz?:

  1. Sayfamızda yer alan sorulara yenilerini eklemeyi önerebilirsiniz.
  2. Sorular için farklı tartışmalar içeren kaynaklar (makale, bilgi notu, rapor, gazete yazısı, video-söyleşi vb.) önerebilirsiniz.
  3. Tartışmaları geliştirmek için ortak çalışmalar (webinarlar, ortak raporlar, tartışma metinleri vb.) önerebilirsiniz.

Katkılarınızı sayfanın altında bulunan form aracılığıyla iletebilirsiniz.