Dünya Kentlerinde Yerel Yönetimlerin COVID-19 Önlemleri

Enstitü İstanbul, COVID-19 salgını karşısında dünya kentlerindeki yerel yönetimlerin ne tür uygulamalar geliştirdikleri, önlemler aldıkları hakkında genel bir bilgilendirme yapmak amacıyla bu çalışmaya başladı. İlk aşamada Londra, Paris, New York, Berlin, Moskova, Tokyo, Barselona, Madrid, Roma, Washington, Seul, Cenevre ve Zürih incelendi. İkinci aşamada ise Kerala ve Helsinki incelendi.

Enstitü İstanbul araştırmacıları tarafından ilgili yerel yönetimlerin web siteleri ve dijital kaynaklar taranarak özet bilgiler derlendi ve Kamuoyu Bilgilendirme Faaliyetleri, Mevcut Belediye Hizmetleri, Sınırlamalar ve Yasaklar, Kırılgan/Riskli Gruplar İçin Uygulamalar, Evdeki Sosyal Yaşama Destek, Moral ve Eğitsel Uygulamalar, Sosyal Politika Uygulamaları ve Sağlık Çalışmaları olmak üzere 7 başlık altında tematik olarak sunuldu. Bu çalışma, 19 Mart 2020 tarihinde başlatılarak en son 24 Haziran 2020 tarihinde güncellendi ve belirli periyotlarla güncellenmeye devam edecek.

Barselona (Güncelleme tarihi: 22.06.2020)
Berlin (Güncelleme tarihi: 22.06.2020)
Cenevre (Güncelleme tarihi: 24.06.2020)
Helsinki (Güncelleme tarihi: 05.05.2020)
Kerala (Güncelleme tarihi: 28.04.2020)
Londra (Güncelleme tarihi: 22.06.2020)
Madrid (Güncelleme tarihi: 13.05.2020)
Moskova (Güncelleme tarihi: 22.06.2020)
New York (Güncelleme tarihi: 30.06.2020)
Paris (Güncelleme tarihi: 06.05.2020)
Roma (Güncelleme tarihi: 13.04.2020)
Seul (Güncelleme tarihi: 18.04.2020)
Tokyo (Güncelleme tarihi: 10.04.2020)
Washington (Güncelleme tarihi: 22.06.2020)
Zürih (Güncelleme tarihi: 13.04.2020)