CENEVRE

22 Haziran itibariyle İsviçre genelinde toplam vaka sayısı 31 bin 292, toplam ölüm sayısı 1956 olarak açıklandı. * İlk vakanın 25 Şubat’ta tespit edildiği İsviçre’de en yüksek vaka sayısının görüldüğü kantonlardan olan Cenevre’de, 21 Haziran tarihinde toplam vaka sayısı 5 bin 253, toplam ölüm sayısı ise 286 kişi olarak raporlandı. *

Genel Bilgiler

İsviçre’de yerel yönetimler siyasal kurumlarını ve otoritelerini belirlemede önemli düzeyde bir özgürlüğe sahiptir. Bu durumun temel nedeni, yerel yönetimlerin örgütlenmesinin Federal yasalarla değil, kantonal yasalarla belirleniyor olmasıdır. Kanton, İsviçre’yi oluşturan 26 Anayasal birimden her birine verilen addır. Kantonlar federe devletler olup, ayrı Anayasaları, Meclisleri ve hükümetleri bulunmaktadır. Belediyelerin işleyişinde üç önemli unsur vardır: Seçmenler, Belediye Yönetimi (yürütme organı) ve Belediye Meclisi.
Cenevre Cumhuriyeti ve Kantonu İsviçre’nin en batısında yer alan kanton. Aynı ada sahip Cenevre kantonu’nun başkentidir. *

Kamuoyu Bilgilendirme Faaliyetleri

İsviçre’de Alet Swiss adlı dijital platform, acil durumlarda yurttaşları bilgilendirmek ve gerekli organizasyonları yapmak üzere hâli hazırda kullanılan bir uygulama.

Platformun temel içeriğinde şu başlıklar yer alıyor:
“Tehlikeleri bilin”: Olası acil durumlara ilişkin tanımlar, sonrasında yapılacaklar, örnekler ve ilgili kuruluşların linkleri.
“Alert Swiss Uygulaması”: Acil durumlarda alarmları, uyarıları ve bilgileri doğrudan akıllı telefona gönderen uygulama.
“Acil Durum Planı”: Yurttaşların kişisel acil durum planlarını yapabilmeleri için bilgi ve yönlendirmeler.

Platformun ana sayfasında yer alan “Güncel Olaylar” başlığı altında ise kantonlardaki Covid-19 vakalarını güncel olarak gösteren bir harita ve her bir kantona dair bilgiler ile yardım hatlarının paylaşıldığı sekmeler bulunuyor.

Blog bölümünde yer alan “Sosyal Duvar” başlığı altında da İsviçre genelindeki tüm resmi birimlerin sosyal medyada yaptıkları bilgilendirmelere ve paylaşımlara tek bir ekrandan ulaşılabiliyor. Ayrıca yine blog bölümünde Covid-19 ve salgın süreci ile ilgili güncel makale ve haberler yayınlanıyor. *

Cenevre Kantonu, yayınladığı “COVID-19: Cenevre’de Koronavirüs” başlıklı yayın ile yurttaşlarını hem Covid-19 hem de salgın sürecindeki tüm mevzuat ve uygulamalar hakkında detaylı bir biçimde bilgilendiriyor. Yayına dört dilde erişim sağlanabiliyor. Ayrıca işaret dilinde bilgilendirme de mevcut. Web sitesindeki sekmeler aracılığıyla ilgili tüm başlıklara ulaşılabildiği gibi, yine web sitesi aracılığıyla kitapçığı bastırmak da mümkün. *

Mevcut Belediye Hizmetleri

Cenevre Kantonu, salgın döneminde devlet personelinin gerekli hizmetleri sağlarken halk sağlığını korumaya özen gösterdiğini belirtiyor. Web sitesinde, personelin sağlığı ve hakları ile ilgili detaylı bilgilendirme de yer alıyor. Belediye hizmetlerinin mümkün olduğu kadar çevrimiçi araçlarla ve telefonla sürdürülmesi sağlanıyor.
Kent genelinde sosyal yardım hizmetleri ofisleri kapatılarak iletişim yardım hatları ile sürdürülüyor. Tüm sosyal hizmet alanlarına ilişkin detaylı bilgilendirmenin yer aldığı linkler, web sitesinde yer alıyor. *

18 Mart 2020 – Yapı ruhsat bürosunun faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Açıklamada “İnşaat izinleri devletin işleyişi için hayati önem taşıyan öncelikli hizmetler arasında değildir.” denilmekte. *

18 Mart 2020 – Cenevre Kent Konseyi, belediyeye ait vergilerde düzenlemeye ve ertelemeye dair kararlar aldı. *

20 Mart 2020 – Şehirde 200 farklı noktadan içme suyu dağıtımının altyapısına yönelik çalışmalar hızlandırıldı. *

20 Mart 2020 – Tıbbi atıkların imhası için özel bir düzenleme yapıldı. *

Sınırlamalar ve Yasaklar

13 Mart 2020 – Cenevre genelindeki tüm okullar kapatılarak uzaktan eğitime geçildi. Bununla birlikte çeşitli eğitim yapıları, Covid-19 krizinin yönetimi ile ilgili bir alanda çalışan ebeveynlerin çocuklarına minimum bakımı sağlıyor.
100 kişiden fazla sayıda gerçekleşecek tüm etkinlikler yasaklandı.
Restoran ve bar gibi mekanlarda elliden fazla kişinin bulunmasına izin verilmeyeceği açıklandı.
Devlet kurumlarında çalışanlar içerisinde risk grubunda olanlara ücretli izin verildi. *

16 Mart 2020 – İkinci önlem paketi ile 5 kişiden fazla bir araya gelişler yasaklandı. Ayrıca iki kişi arasındaki mesafenin en az 2 metre olması gerektiği, aksi takdirde para cezası kesileceği vurgulandı. Günlük yaşam için gerekli olanlar dışında tüm mağaza ve işletmeler kapatıldı.
Hastanelere, mediko-sosyal kurumlara ve engellilere ziyaret yasağı getirildi.
Devlet kurumlarında çalışanların, öncelikli hizmet alanında olmayanları evden çalışma sistemine geçirildi. *

09 Nisan 2020 – Paskalya tatili öncesinde sosyal mesafe önlemlerini korumak için hafta sonu boyunca trafik kısıtlamaları uygulanacağı ilan edildi. *

23 Nisan 2020 – 27 Nisan’dan itibaren resmi kurumların ve bakım merkezlerinin kademeli olarak açılacağı, toplu taşıma kapasitesinin arttırılacağı, kanton genelindeki inşaat faaliyetlerinin yeniden başlayacağı duyuruldu. *

Kırılgan/Riskli Gruplar İçin Uygulamalar

20 Mart 2020 – Cenevre Kantonu, riskli grupların ev dışında çalışmaya zorlanamayacağına ilişkin düzenleme yaptı. İşverenler, risk altındaki kişilerin evde kalmasına izin vermekle ve her koşulda maaşlarını ödemekle yükümlü tutuldu. Evden çalışmanın mümkün olmadığı sektörlerde ise (market, banka vb yerlerde çalışanlar) gerekli önlemlerin alınmasının işverenin sorumluluğunda olduğu belirtildi. Çalışan risk grubunda ise, önlem alınmayan işyerinde çalışmama ve evde kalma hakkı saklı tutuldu. *

20 Mart 2020 – “COVID-19 salgınıyla mücadele için önlemler, çiftler arasında veya ailede şiddet riskini artırabilir.” ifadesi ile yapılan açıklamada Aile İçi Şiddet ile Başa Çıkma Ağı’nın hizmet vermeye devam ettiği belirtildi. *

30 Nisan 2020 – Cenevre Kantonu’nun salgın süresince ev içi şiddetle mücadele için yürüttüğü çalışmalara dair bir detaylı duyuru yapıldı. *

Evdeki Yaşama Destek, Moral ve Eğitsel Uygulamalar

Cenevre Kantonu, ebeveynlerin evde çocuklarla gündelik yaşamı sürdürürken faydalanabilecekleri infografik rehber hazırladı. *

Bir diğer infografik rehber ise “Dayanışma içinde olun, bilgi edinin, çalışın, korkunuzu yönetin, kendinize iyi bakın, zihninize iyi bakın, vücudunuza iyi bakın” notu ile hazırlandı. *

09 Nisan 2020 – Evde kalmayı teşvik etmek üzere, paskalya temalı bir online oyun hazırlandı. Oyunda en yüksek puanı alanlara hediye sepeti gönderiliyor. *

09 Nisan 2020 – 0-4 yaş arası çocukların ebeveynleri için, çocuklarının evde bakımı ve eğitimini destekleyici broşürler hazırlandı. *

Sosyal Politika Uygulamaları

13 Mart 2020 – Uygulanan yasaklardan ve kısıtlamalardan etkilenen işletmeleri ve serbest meslek sahiplerini desteklemek için, Cenevre Federal Konseyi acil ekonomik önlemler açıkladı. Cenevre Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, işletmelere ve serbest çalışanlara rehberlik etmek için online bir platform geliştirdi. Kantondaki şirketlerin likidite sorununu hafifletmek için özel bir kredi sistemi kuruldu. *

17 Mart 2020 – Kriz sürecinde gıda tedarikinde aksaklık yaşanmaması için gıda ve tedarik alanındaki KOBİ’lerin desteklenmesine ilişkin düzenlemeler yapıldı. Eve teslimat için işletmelerle iş birliği içerisinde dijital bir platform hazırlanmaya başlandı. *

20 Mart 2020 – Cenevre Kantonu, İsviçre Federal Konseyi’nden geçici işsizlik başvuruları ile ilgili idari prosedürleri basitleştirmesini, hedef kitleyi genişletmesini istedi. Bu kapsamda yapılan düzenlemeler ile başvuru süreçleri kolaylaştırılarak kapsam genişletildi. *

20 Mart 2020 – Ekonomik önlemler içerisinde, kültür sektöründe yaşanan ekonomik krizi azaltmak amaçlı ek destekler de yer aldı. *

01 Nisan 2020 – Cenevre kantonunda bulunan tüm çiftliklere finansal destek sağlanacağı açıklandı. *

02 Nisan 2020 – Cenevre ve İsviçre’nin Covid-19’un neden olduğu durumun üstesinden gelmek için dayanışma ve dayanıklılık göstermelerine yardımcı olmayı amaçlayan yenilikçi fikirlerin araştırılmasını teşvik etmek üzere #VersusVirus ulusal hackathonu ilan edildi. *

7 Mayıs 2020 – Kanton yönetimi, Cenevre Üniversitesi ve Açık Cenevre Derneği ile birlikte, kantonun salgın sonrası koşullara uyum sağlamasını amaçlayan bir Kriz ve Dayanıklılık İnovasyon Fonu kurulduğunu açıkladı. *

25 Mayıs 2020 – Koronavirüsle mücadele tedbirleri nedeniyle gelir kaybına uğrayan insanların zararlarını telafi etmeyi amaçlayan sınırlı süreli bir tasarı ile 17 Mart 2020 ve 16 Mayıs 2020 arasında gerçekleşen gerçek gelir kaybının % 80’inin telafi edileceği duyuruldu. *

27 Mayıs 2020 – Cenevre kenti genelinde yaya ve bisiklet öncelikli yol düzenlemelerinin yapıldığı, bu kapsamda pek çok caddede yayalaştırma yapıldığı ya da araçlar için 20 km/s hız sınırı konulduğu açıklandı. *

4 Haziran 2020 – Cenevre Kantonu, gıda yardım sistemini güçlendirmek üzere büyük perakendecilerle iş birliği geliştirdiklerini duyurdu. *

15 Haziran 2020 – Kanton yönetimi, salgın sonrası dönemde işverenlerin işçilere karşı uyması gereken yükümlülükleri hatırlatan bir kampanya başlattı. *

Sağlık Çalışmaları

Sağlık Bakanlığı, salgın ile ilgili Dünya ve İsviçre genelindeki verileri düzenli olarak güncelleyerek yurttaşlarla paylaşıyor. Halk Sağlığı Federal Ofisi (Office fédéral de la santé publique OFSP), herkes için anlaşılır bir dille salgın süreci hakkında bilgilendirmeler yapıyor. *

Cenevre Kantonu’nun web sitesinde, Cenevre’deki yeni vaka ve hastaneye yatış sayısı da güncellenerek paylaşılyor. *

Cenevre yönetimi, onaylanmış tüm vakaların klinik raporu ile hastaneye yatırılan ve ölen vakaların doktorlar tarafından bildirilmesini zorunlu tutuyor. Onaylanmış bir vakaya (profesyonel veya özel temas) korunmasız olarak maruz kalan sağlık çalışanlarının, gerekli önlemleri alarak 14 gün boyunca hastalarla çalışmaya devam edebileceği, sağlık durumlarının izleneceği ve semptomlar açısından test edileceği, test sonuçları pozitif ise hastalık iznine alınacakları belirtiliyor. *

19 Mart 2020 – Covid-19’a karşı mücadele kapsamında farklı nedenlerle sağlık hizmetine ihtiyaç duyan yurttaşların hastaneye gelişini sınırlamak ve bakımlarının sürekliliğini sağlamak amacıyla Sağlık Genel Müdürlüğü ve Cenevre Üniversitesi Hastaneleri (HUG), hug@home platformu üzerinden telefon veya video ile uzaktan danışma uygulamasını devreye soktu. *

20 Mart 2020 – Cenevre Üniversite Hastaneleri (HUG), Cenevre Özel Klinikleri (Cenevre-Klinikleri) ve Cenevre Acil Durum Ağı (RUG), kantonun akut bakım tedarikini adapte edebilmesi için güçlerini birleştirdi. *

01 Nisan 2020 – CoviCall, CoviCheck ve CoviCare mobil uygulamaları ile hastaların takibi ve temasın önlenmesi sağlandığı açıklandı. *