LONDRA

22 Haziran itibariyle  İngiltere genelinde toplam vaka sayısı 304 bin 331, toplam ölüm sayısı 42 bin 632  kişi olarak açıklandı.* 20 Haziran verilerine göre Londra’da toplam ölüm sayısı 6 bin 265 kişi olarak belirtildi.*

Genel Bilgiler

Büyük Londra İdaresi (Greater London Authority), Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’nın üst düzey yönetim organıdır. Büyük Londra İdaresi, doğrudan seçilen Londra Belediye Başkanı ile 25 kişilik bir Londra Meclisi’nden oluşmaktadır. Ulaşım, polislik, ekonomik kalkınma ve itfaiye ve acil durum planlaması üzerine yetkilere sahip stratejik bir bölgesel idaredir. Londra belediye başkanının planlama politikaları, düzenli olarak güncellenen ve yayınlanan kanuni bir Londra Planı’nda detaylandırılmıştır. *

Kamuoyu Bilgilendirme Faaliyetleri

Londra’da yerel yönetimin web sitesinde, merkezi hükümetin, Ulusal Sağlık Servisinin (National Health Service/NHS) ve İngiltere Halk Sağlığı İdaresi’nin (Public Health England/PHE) yayınladığı önlem ve korunma bilgileri yaygınlaştırılıyor. *

24 Mart 2020 – Kurumsal web sitesinde “Koronavirüs Tavsiye ve Rehberliği” isimli bir sekme oluşturuldu. Sürekli olarak güncellenen alt sekmelerde ülkenin resmi kurumlarının yaptığı açıklamalar, rehberler ve resmi bildirimler yayınlanıyor. Bu sekmeler arasında İngiltere vatandaşı olmayanlar için de ayrı bir bilgilendirme sekme mevcut. *

Londra’daki tüm etkinliklerin güncel durumlarını takip edebilmek için belediyenin resmi websitesinde sürekli olarak güncellenen bir alan oluşturuldu. *

Merkezi olarak karar verilen tüm sınırlamaların takibi, bilgi ve tavsiyeler için Metropolitan Police sitesinde “iş ve mekan kapanışları”, “evde kalın önlemler”, “savunmasız olan biri için endişeleniyorsanız”, “seyahat kısıtlamaları”, “dolandırıcılık”, “vizeler ve geçici sakinler”, “hapishaneler ve gözaltı”, “mağdur ve tanık hizmetleri” gibi çeşitlenen başlıklar altında detaylı bilgilendirmeler mevcut. *

Büyük Londra İdaresi’nin yetki alanında COVID-19 nedenli hastane içi ve hastane dışı ölüm sayılarının ve raporlarının grafiklerle yayınlandığı “Coronavirus numbers in London” başlıklı bir alan oluşturuldu. *

Yerel yönetimin web sitesinde yer alan #LondonTogether sayfası aracılığıyla Londra sakinleri salgınla mücadele deneyimlerini online olarak paylaşmaya davet ediliyor. *

Mevcut Belediye Hizmetleri

20 Mart 2020 – 23 Mart 2020’den itibaren Belediye Başkanı, Transport for London’dan Londra’nın kritik çalışanlarının işe başlamasına ve gerekli teslimatların gerçekleşmesine yardımcı olmak için tüm yol kullanım ücretlendirme planlarının askıya almasını istedi. *

Sınırlamalar ve Yasaklar

23 Mart 2020 – İngiltere’de merkezi yönetim tarafından 23 Mart tarihinde yapılan açıklama ile Londra’da açık alanda yapılan egzersiz, gıda ve ilaç alışverişi dışında dışarı çıkmak yasaklandı. 18 Mart’ta yine merkezi yönetim kararıyla tüm okullar kapatılmıştı. *

13 Mayıs 2020 – İngiltere’de merkezi yönetimin kararıyla kademeli olarak kısıtlamalar kaldırılmaya başladı. *

Kırılgan/Riskli Gruplar İçin Uygulamalar

Londra’da risk derecesi yüksek olan ve 70 yaşının üstünde olan insanlar telefonla bilgilendiriliyor. Belediyenin web sitesinde vatandaşlığı olmayanlar ve izinsiz olarak ülkede yaşayanlar için Covid-19 tanısı veya tedavisinde hiçbir ücret alınmayacağı bilgisi yer alıyor. Aynı zamanda ülkelerin ve vatandaşların özel durumlarına göre ayrıştırılmış bilgiler veya göçmen bürolarına yönlendirmeler de bulunuyor. *

Salgınla artan istihdam sorununa karşı olarak istihdam yaratmak için beceri geliştirme faaliyetlerini desteklemeyi gündemine alan yerel yönetim, kurumsal websitesinden yönlendirici kaynaklar yayınlamaya başladı. Bu kaynaklar sürekli olarak güncellenmektedir. *

Merkezi hükümet tarafından salgın süresinde okullar ve diğer eğitim ortamları için detaylı rehberler hazırlanmıştır. Bu rehberler eğitim ortamları için kapsamlı rehberlik, COVID-19 enfeksiyonunun önlenmesi ve kontrolü, korunmasız çocukları ve gençleri destekleme, belirli konularda rehberlik, finans ve yönetim, Başlangıç ​​öğretmen eğitimi (ITT) ve yeni nitelikli öğretmenler (NQT’ler) başlıkları altında gruplanmıştır. *

Salgın sırasında gençlik çalışanları, gençler ve ilgili kuruluşlar için tavsiye, rehberlik, destek ve araçları bir araya getirmek üzere bir web sitesi tasarlanmıştır. *

Merkezi hükümetin pandemi döneminde açıkladığı acil durum önlemleri paketi kapsamında kiracıların evlerinde güvende olmalarını ve mali sıkıntı durumunda kiralarını ödemelerini, ev sahiplerinin ipoteklerini ödemede zorluklarla karşılaşmalarına yardımcı olmak için politikaları içeriyor. Buna ek olarak Londra Belediye Başkanı, hükümeti ev sahiplerinin tahliye bildirimi yapmasını engellemeye ve sosyal yardım sisteminin, koronavirüs nedeniyle ödeme yapamayan özel kiracıların kira ödemelerindeki eksiklikleri kapsamasını sağlamaya çağırmaktadır. Bu bilgilendirmelere ilişkin web sitesinde bir alan oluşturulmuştur. *

14 Nisan 2020 – Salgın süresince Londra’daki 1000’den fazla evsizin otellere yerleştirilmesi için 10 milyon sterlin harcandığı duyuruldu. *

4 Mayıs 2020 – Salgın süresince ev içi şiddet yaşayanların güvenli konaklamaları, tıbbi ve sosyal destek almaları için 1,5 milyon sterlin ayrıldı. *

Evdeki Yaşama Destek, Moral ve Eğitsel Uygulamalar

Londra Belediye Başkanı ve Londra Sağlık Kurulu (London Health Board) tarafından desteklenen Thrive LDN zihinsel sağlık hareketi aracılığıyla Londralılara tavsiyeler verilerek dijital zihinsel sağlık hizmetlerine yönlendirme yapılıyor. *

NHS (National Health Service) onaylı dijital zihinsel sağlık hizmeti Good Thinking aracılığıyla oluşturulan websitesinde “Koronavirüs ve Ruh Sağlığı” başlığı altında kaygı, düşük ruh hali, uyku güçlüğü ve stres olmak üzere dört durum için öz bakımı teşvik eden öneriler ve farklı sağlık kurumlarına bağlı çevrimiçi kaynaklar mevcut. Belediyenin resmi websitesinde bunlara ek olarak zihinsel sağlık önerileriyle ilgili Unicef tarafından hazırlanan rehberler ve Mind’s Elefriends deneyimlerine yönlendiren bağlantılar bulunuyor. *

#LondonTogether etiketi kullanılarak yurttaşlardan gelen hikayeler çevrimiçi ortamlarda yayınlanıyor. *

Karantina süreciyle beraber evde eğitim almaya başlayanlar için Department for Education tarafından “Londra’da Evde Öğrenmek” başlıklı bir platform oluşturulmuş. Yaş aralığı ve anahtar kelimeler üzerinden arama yapılabilen bu platformda coğrafya, matematik, sanat, tarih gibi sınıflandırılmış ücretsiz kaynaklara yer verilmektir. *

Sosyal Politika Uygulamaları

Londra Büyüme Merkezi (London Growth Hub), Londra için yerel işletme ortaklığı olan LEAP tarafından, Londra Belediye Başkanlığı ve Londra’nın ilçeleriyle birlikte metropolün yenilenme, istihdam ve beceri gündemi üzerine çalışan bir organdır. Büyüme Merkezi, Londra merkezli işletme ve işverenlerin koronavirüs mağduriyetini yönetmek ve azaltmak için yeni bir portal açmış, işletmelerin gelecekteki kesintilere hazırlanmak için atmaları gereken adımları özetleyen bir kontrol listesi çıkardı. Belediye başkanı sektör liderleriyle görüşmeler yaparak hükümet ile liderler arasında aracılık görevini üstlendi. *

Tüm işverenler ve işçiler İngiltere Halk Sağlığı İdaresi’nin (Public Health England/PHE’nin) rehberliğini takip etmekle yükümlüdür. Covid-19 hakkında endişeleri olanların, bakım yaptığı kişiyi veya kendi kendini tecrit ettiği için işten ayrılması gerekenlerin hastalık ücreti talep edebilmeleri ve yasal istihdam haklarını korumak için belediye başkanlığı tarafından kurulan İstihdam Hakları Merkezi’ne (Employment Rights Hub) başvuru yapmaları mümkündür. *

18 Mart 2020 – Londra Belediye Başkanı twitter hesabından sadece ev sahipleri için değil, Londra nüfusunun çoğunluğunu oluşturan kiracılar ve evsizler için de imkanlar sunulması gerektiğini vurgulayarak, hükümete tahliyeleri geçici olarak durdurmasını, kira esnekliği sunmasını, vergileri (bedroom tax) askıya almasını ve evsizlere karantina için destek sağlamasına dönük bir çağrıda bulundu. *

21 Mart 2020 – Başkan tarafından yayınlanan bir duyuru ile evsizler için 12 hafta boyunca Londra’daki otellerden oda temin edileceği ve ihtiyaç duydukları gıda ve tıbbi bakım desteklerinin karşılanacağı açıklandı. *

23 Mart 2020 – Covid-19 salgını nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalanlar veya geliri düşenler için Akıl Sağlığı ve Para Tavsiyesi (Mental Health & Money Advice) adlı çevrimiçi danışmanlık hizmeti tarafından tavsiyeler veriliyor. Bu hizmetler arasında bütçe planlamasına danışmanlık yapmak için bir formu oluşturuldu. *

23 Mart 2020 – Merkezi hükümet tarafından Covid-19 salgını ile işverenlerin çalışanlarına ödediği Yasal Hasta Ücreti (Statutory Sick Pay) uygulaması değiştirilerek, hastalığın teşhis edildiği ilk günden itibaren kendi kendini izole etmesi gerekenlere ve bu insanlarla birlikte yaşayanlara yasal hasta ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Buna ek olarak çalışanlar işverenlerinden sözleşmeli hastalık ödemesi de alabiliyorlar. * *

Sıfır Saatlik Sözleşme’ye (Zero Hours Contract) sahip çalışanlar da aynı şekilde yasal hasta ücreti uygulamasından yararlanabiliyorlar. Çalışma saati azalan çalışanlar Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı (Department for Work and Pensions) aracılığıyla verilen Evrensel Kredi (Universal Credit) sistemine başvurup yaşam masraflarını karşılamak için destek alabilmekteler. *

Serbest meslek sahiplerinin ise, ortalama kazancının % 80’ini değerinde (ayda maksimum 2.500£ ‘a kadar) vergilendirilebilir bir hibe almaya hak kazanmaları sağlanıyor. Aynı zamanda Birleşik Krallık Hükümeti, British Business Bank ile Koronavirüs İş Kesintisi Kredi Planı’nı (Coronavirus Business Interruption Loan Scheme) açıkladı. *

Salgın sürecinde işini kaybedenlerin taleplerine danışmanlık sağlamak için Turn to Us isimli yardım kuruluşu ile işbirliği yapılıyor. *

Merkezi hükümet tarafından Covid-19 salgını sırasında ev sahiplerinin üç ay boyunca kiracı tahliye etmelerini yasakladıkları açıklandı. *

Resmi websitesinde “Coronavirus: Gönüllülük fırsatları” adlı bir sekme oluşturan Londra yerel yönetimi, ilçelere bağlı ayrıştırılmış olarak gönüllü çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının bilgilerini ve gönüllülük faaliyetlerinin niteliğini listeliyor. Burada listelenen kuruluşlar ve dayanışma ağları ilçe bünyesinde gönüllülük merkezlerine bağlı olarak çalışma yürütüyor. *

Salgın sürecinde sivil toplumu desteklemenin ve gönüllülük faaliyetlerinin toplum için önemine dikkat çekiliyor. Sayfada, yurttaşların gönüllü faaliyetleri desteklemeleri teşvik ediliyor ve ne tür faaliyetlere destek verebilecekleri konusunda yönlendirme yapılıyor. Ayrıca gönüllü gruplarının organizasyonlarını yaparken faydalanabilecekleri teknolojik bilgileri (whatsapp grubu kurmak, çevrimiçi belge oluşturmak ve kullanmak vb) sunmak için 200’den fazla gönüllünün yer aldığı “Covid Teknik Destek” grubuna yönlendirme yapılıyor. *

Ayrıca evden çalışmaların artması ile birlikte gerekliliği artan internet bağlantısı ağının genişletilmesi üzerine çalışmalar başlatıldı. *

Covid-19 salgını süresince Çin ve diğer topluluklara karşı nefret suçundaki artışları üzerine yazılan ulusal raporların değerlendirilmesiyle Londra’daki toplulukların istismar ve tacize uğramasını engellemek adına Belediye Başkanı tarafından açıklamalar yapılıyor ve yurttaşlar çevrimiçi raporlama araçlarını kullanmaya ve polise bildirimde bulunmaya yönlendiriliyor. *

Londra’nın kültürel yaşamını korumak ve yaratıcı sektördeki organizasyonları, mekanları ve insanları desteklemek için 2016 yılında kurulan “Risk Altında Kültür Ofisi” (Culture at Risk Office) son dört yılda barlar, kulüpler, LGBTQ + mekanları, tabandan canlı müzik mekanları, sanatçı çalışma alanları, bağımsız müzeler ve daha fazlası dahil olmak üzere 350’den fazla konu ile ilgilenmiş. Covid-19 salgını karşısında da bu mekanlara yapılan desteğin sürdürülmesine yönelik ihtiyaçları ve talepleri iletmelerine olanak sağlayacak bir iletişim formu yayınlandı. *

Özellikle inşaat sektörünün salgından fazlasıyla etkilenmesine yönelik inşaat sektöründeki işletmeler, çalışanlar ve sağlayıcılara ilişkin bilgi, tavsiye, rehberlik ve kaynaklara yer verilen, sürekli güncellenen bir alan oluşturulmuştur. *

22 Nisan 2020 – Belediye Başkanı Sadiq Khan, Londra’da yaşayan 3 milyondan fazla kiracının salgın boyunca haklarının garantiye alınması için hükümete çağrıda bulundu. *

24 Nisan 2020 – Londra Belediyesi, kentteki toplulukların ve gönüllü organizasyonların desteklenmesi için 4 milyon sterlinlik bir fon açıkladı. *

28 Nisan 2020 – Salgının yarattığı krizin konut sektörü üzerindeki etkilerini azaltmak, sosyal konut üretimine devam etmek gibi konularda yeniden planlama yapmak üzere ilgili birimler ve aktörlerle çalışma başlatıldı. *

30 Nisan 2020 – Salgının yaratıcı endüstrilere ve kültür ortamına etkilerini azaltmak için 2,3 milyon sterlinlik bir paket açıklandı. *

6 Mayıs 2020 – Ulaşıma ilişkin yeni planlamayla fiziksel mesafeyi sağlayacak yaya yolları, daha fazla bisiklet yolu gibi uygulamalar gerçekleştirileceği açıklandı. *

7 Mayıs 2020 – Belediye Başkanı, salgınının etkilerinin özellikle etnik kökenler üzerinden yarattığı eşitsizliklerin ele alınması içi bir çalışma başlattı. *

24 Mayıs 2020 – Sadiq Khan, yapılan bilimsel araştırmalara göre hükümetin sosyal yardım politikalarındaki sınırlamaların Londra’da yaşayan dar gelirliler üzerinde olumsuz etki yarattığını açıkladı ve hükümete konunun gözden geçirilmesi için çağrı yaptı. *

Sağlık Çalışmaları

Birleşik Krallık tarafından desteklenen, her zaman ve her yerde kriz yaşayan herkes için oluşturulmuş SHOUT isimli ücretsiz bir yardım hattı mevcut. Bu hat “Kriz Gönüllüleri” ekibi tarafından destekleniyor. Bu hatta kısa mesaj göndererek gizli bir görüşme başlatmak mümkün. *

14 Mayıs 2020 – Belediye Başkanı Sadiq Khan, kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte kentteki herkese yaygın ve günlük test uygulanması için hükümete çağrıda bulundu. *