SEUL

21 Nisan itibariyle Güney Kore  genelinde toplam vaka sayısı 10 bin 683, toplam ölüm sayısı 237 olarak açıklandı.* Seul’de toplam vaka sayısı 626, toplam ölüm sayısı 2 kişi olarak raporlandı.

Genel Bilgiler

Güney Kore’de iki tür yerel yönetim vardır: Üst düzey yerel yönetim ve alt düzey yerel yönetim. Üst düzey yerel yönetim “büyükşehir belediyesi”ni (metropolitan city) ve “il”i (do, province) kapsamaktayken; alt düzey yerel yönetimler “belediye” (si, city), kırsal alandaki “ilçe” (gun, county) ve “bölge”leri (gu, district) içermektedir. Üst düzey yerel yönetimler temel olarak merkezi yönetim ve alt düzey yerel yönetimler arasında aracılık görevi üstlenmektedir. *

Seul Özel Metropoliten Şehri, belediye başkanının, eyalet valilerinin aksine, merkezi hükümet bakanlarıyla eşdeğerdir. Seul Büyükşehir Hükümeti, 3 belediye başkan yardımcısı, 1 ofis, 8 merkez, 8 büro, 14 bölüm grup, 145 bölüm, 3 otorite ve 75 kurumdan oluşmaktadır. Seul Şehri’nin 25 alt ilçe belediyesi vardır. Görev tanımları, yerel yönetimler tarafından sunulan ve doğası gereği yerel olan hizmetler ve merkezi yönetim tarafından devredilen ve yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetler olarak tanımlanabilir. *

Kamuoyu Bilgilendirme Faaliyetleri

27 Ocak 2020 – Seol Metropoliten Yönetiminin web sayfasında 27 Ocak – 02 Nisan tarihleri arasında yeni Covid-19 salgını ile ilgili yirmi bir adet bilgilendirme yapıldı. Bunlardan üçü yönetimin, kriz yönetimiyle ilgili farklı vadelerde uygulanmak üzere sıraladıkları genel tedbir planlarını, üçü ekonomik ve toplumsal tedbirleri, ikisi kamusal yaşama dair sınırlama ve yasakları, geri kalanı da ağırlıklı olarak sağlıkla ilgili önlemleri ve yeni stratejileri içeriyor. Salgının ilk aşamasından itibaren hem çevrimiçi paylaşımlarla hem de kamusal alanlardaki ilanlarla bilgilendirmeler başladı. Çevrimiçi ihbar merkezini siteye yönlendirerek yurttaşların endişesini gidermek amaçlandı. *

05 Şubat 2020 – Salgının ileri safhasında YouTube’dan canlı olarak günlük yayınlara başlandı ve sahte haberlerin yayılmasını önlemek için olguların doğrulamasına dönük çaba gösterildi. Bunun için medya veya çevrimiçi yayınlarında sahte haberleri tespit edecek ve doğrusunu anlatacak uzmanlar bulunduruldu. Günlük olarak kaç hastanın tespit edildiği ve nasıl tepki verilmesi gerektiğine yönelik basın toplantılarıyla kamuoyu bilgilendirildi. Seul Metropoliten Yönetiminin web sayfasında yurttaşların salgınla ilgili şikâyet ve önerilerini iletebilecekleri özel bir bölüm ayrıldı. *

25 Şubat 2020 – Metropol yönetiminin web sayfasına bağlı CLEAN ZONE sayfasından kent sakinlerinin çok amaçlı tesislerin dezenfeksiyonu ve karantinası veya teyit edilmiş hastalarla ilgili bilgileri alabilecekleri duyuruldu. *

25 Şubat 2020 – İkinci tedbir planında da Seul bölgesinin trafikle ilgili televizyon ve radyo yayın ağı olan TBS afet yayın kanalına dönüştürüldü. *

08 Nisan 2020 – Yönetim 8 Nisan tarihinde ülke genelindeki sosyal mesafelenme kampanyasının 1 ay daha uzatıldığını kamuoyuna duyurmuştur. Yurtdışından gelmeye devam edenlerin yoğunluklu olarak başkent Seul’de yoğunlaşması ve herkesin kurallara uymamasının salgının tekrardan yükselişe geçmesine neden olduğu belirtilmiştir. Özellikle yurtdışından gelenlere iki haftalık kendi kendini karantinaya alma kuralı tekrar hatırlatılmıştır. *

Mevcut Belediye Hizmetleri

18 Şubat 2020 – Seul Metropoliten Yönetimi’nin 18 Şubat’ta açıkladığı ve salgının yerel ekonomiye etkilerini asgariye indirecek eylemleri kapsamında, tüketicilerin endişelenmeden gidebilmeleri için 350 geleneksel pazar yerinin dezenfekte edilmesi için yaratılmış 1000 kişilik kamu istihdamı da dahil olmak üzere, pazar yerlerini endişelerinden dolayı ziyaret etmeye çekinen yurttaşlar için çevrimiçi evlere servis hizmetinin genişletilmesi için 2700 kişilik istihdam genişlemesine gidildi. *

01 Nisan 2020 – 1 Nisan itibariyle Güney Kore’ye uçakla gelenlerin iki hafta boyunca kendilerini izole etmelerinin beklendiği yeni karar doğrultusunda, Seul yönetimi gelen yolcuları sadece shuttle otobüslerini kullanmaya teşvik edecek şekilde yeni otobüs hatları düzenledi *

Sınırlamalar ve Yasaklar

21 Şubat 2020 – Seul Yönetimi, salgında ilk ölümün gerçekleşmesinin ardından Başkanlık’tan 21 Şubat’ta yapılan açıklama ile 10 Şubat itibariyle yaşlı bakım evlerine geçici olarak merkezlerini kapatmaları tavsiyesi yaptı. Açıklamanın yapıldığı gün itibariyle 3467 sosyal merkez de dâhil olmak üzere tüm bakım evlerinin güvenlik sağlanana kadar geçici olarak kapatıldığı iletildi. “Bulaşıcı Hastalıkları Kontrol ve Önleme Kanununa” dayanarak Tapgol Parkı, Seoul, Cheonggye ve Gwanghwamun Meydanlarının kullanımı yasaklandı. Ayrıca virüsün hızlı yayılımını artmasını engellemek için Seul’deki Shincheonji Kiliseleri, kilise kendi önlemlerini aldıklarını söylese de, sorumluluğun Metropoliten Yönetimde olduğu belirtilerek kapatıldı. 24 ve 25 Şubat tarihlerinde 15 spor ve 58 kültürel tesisin geçici süreliğine kapatıldığı duyuruldu. *

27 Şubat 2020 – 24 ve 25 Şubat tarihlerinde 15 spor ve 58 kültürel tesisin geçici süreliğine kapatıldığı duyuruldu. *

08 Nisan 2020 – Hongdae ve Gangnam bölgelerindeki eğlence yerlerinde sosyal mesafelenme çağrısına rağmen işletmelerin faaliyetlerine devam etmeleri nedeniyle yönetimin 422 eğlence yerinin faaliyetini durdurmasına hükmettiği duyurulmuştur. *

Kırılgan/Riskli Gruplar İçin Uygulamalar

27 Ocak 2020 – Seul Metropoliten Yönetimi 27 Ocak’ta toplumsal olarak dezavantajlı durumdakiler ve kamu tesislerinin karantina ihtiyaçlarına yönelik talep araştırması yaptı, bu ihtiyaçların şehrin afet yönetim bütçesinden karşılanması planlandı. İhtiyaçlarda öncelik tesislere verildi. Maske, el dezenfektanları gibi ek ihtiyaçların bütçeden ayrılan payla satın alınarak metro istasyonlarına, otobüslere, yaşlı ve çocuk bakım merkezlerine ve spor tesislerine iletilmesi öngörüldü. *

05 Şubat 2020 – Yönetim Çin’den gelmiş ve Seul’de yaşayan 220.000 Kore etnik kökenine sahip insan tespit etti ve yoğun yaşadıkları bölgede bir bildirim merkezi kurdu. Bu merkezde yabancı oturum sahiplerine virüse karşı yapılacaklarla ilgili çevrilmiş metinlerle acil bilgi desteği vermeye başladı. *

Sosyal Politika Uygulamaları

05 Şubat 2020 – Seul Turizm Örgütü (STÖ) ve Seul Turizm Birliği’nin de dâhil olduğu endüstriden, havayolu ve konaklama şirketlerinden ve turizmle ilgili akademiden 15 kişilik Seul Turizmi Risk Yönetim Timi kurularak faaliyete geçti. *

18 Şubat 2020 – Seul Metropoliten Yönetimi yılın ilk yarısında Seul ve Özerk Bölgelerinin toplam bütçesinin %62,5’unu (21 trilyon 904.3 milyar Güney Kore Wonu) ekonominin yeniden canlanmasında “can suyu” olacak acil yatırımlar için ayırdı. “Tek Noktadan Danışmanlık Hizmeti” ile zarar gören şirketlere duruma özgü desteğin verilmesi için tespit ve durgunluğa giren tüketici güveninin ekonomik küçülmeye yol açmasını önlemeye yoğunlaşma planlandı.

03 Mart 2020 – Yönetim 3 Mart tarihi itibariyle kendi iki haftalık sosyal mesafelenme kampanyasını duyurdu, kampanyanın etkisini azamiye çekebilmek için dört strateji yürüteceğini açıkladı. Bu dört strateji: 1) Tüm toplumsal çevrelerde kampanyaya katılımın artırılması: Yönetim kampanyanın yoğun bir şekilde icra edilmesi için tüm sivil örgütlerle işbirliği içinde olacaktır. Büyük şirketlerin çoğu evden çalışma ve esnek çalışmaya geçmiş, bazılarıysa dönüşümlü evden çalışmaya geçmiştir, 2) Politikaların boşluğunun veya kör noktasının kalmaması: Özel sektörde kampanyanın aktif bir şekilde uygulanması için yönetim yakından ve dikkatlice teftiş yapacak, kırılgan grupların bakımını önceleyecektir, 3) Yerel ve ulusal düzeyde işbirliğinin inşasıyla eş zamanlı uygulama ulusal çapta sağlanacaktır, 4) Kendini karantinaya almış bireyler için destek programları, yurttaşlar ve yerel topluluklarla birlikte yürütülecektir. *

23 Mart 2020 – Seul yönetimi 23 Mart’ta salgından olumsuz etkilenen kent sakinlerine yönelik Seul Hane halkı için Afet Desteği programı uygulayacağını açıkladı. Temel hedefin geçim kaynakları tehdit altındaki Covid-19 kurbanlarına ulusal kriz döneminde acil finansal destek sağlamak olduğu bu eylem planı; düşük gelirli işçileri, küçük işletme sahiplerini, geçici işlerde çalışanları (yarı-zamanlı, serbest çalışanlar, gündelik şantiye işçileri) içeriyor. Bu destek için Seul’ün Afet Acil Durum Yönetim Bütçesi’nden ve gerektiğinde yönetimin ek bütçesinden faydalanılacak. Hane halkının büyüklüğüne göre mali desteğin 300.000-500.000 KRW arasında olması ve haziran ayında kullanma tarihleri sona eren yerel mobil para birimi veya hazır kart biçiminde dağıtılması hedefleniyor. Yönetim toplam faydalanacak sayının 1.177.000 hane halkına denk düşeceğini öngörmektedir. Başvuru sürecindeki yoğunluk öngörülerek titizce dezenfekte edilecek 425 mahalli hizmet merkezinde 850 geçici personel çalıştırılacak, Seul Refah Portalından da çevrimiçi başvurular kabul edilecek. *

25 Mart 2020 – Seul yönetimi 25 Mart’ta “Harap olan küçük işletmelerin zararlarını en aza indirmek için kararlı 10 gün” planını açıkladı. Seul’de bulunan, ulusal ekonomideki rolü büyük 660.000 küçük işletmenin krizle boğuştuğu koşullarda Şubat ayında %1’ün üzene çıkmayan faiz oranlarında kredi başlayacak 500 milyar KRW’lik “COVID-19 Acil İş İstikrar Fonu” yaratıldı. Ancak bu önlem yetersiz bulunup kredi arzı 5 trilyon 90 milyara çıkarıldı. “Kararlı 10 gün” ile de kredilerin ihtiyaç sahiplerine başvurularından sonraki 10 gün içinde ulaşması vaat edildi. Bu uygulamanın üç ayağı şu şekilde özetlendi: *

25 Mart 2020
1) Yönetim Shinhan ve Woori gibi en önemli bankalarıyla, bu vaadi gerçekleştirmek için personel sayısını artırmaları için işbirliğine gitti. Bu iki banka 564 şubesinde danışmanlık ve başvurularla ilgilenirken, Seul Kredi Garanti Kurumu kefalet incelemelerinden sorumlu olacak.
2) Bu iki banka ve kredi garanti kurumu kredi için başvuranların sürecin sonuna kadar normalde 3-4 kere bankaya gidip gelmeleri gereken süreci tek sefere indirecek paket bir sürece dönüştürecek.
3) Kent yönetimi Seul Kredi Garanti Kurumu’nda kefalet incelemelerinde sorumluluk almak üzere 300 geçici işçiyi istihdam edecek. Beklemede olan 32.000 kefalet incelemesinin kısa zamanda tamamlanması ve yeni başvuru sürecinde tıkanma yaşanmaması için 22 şubede deneyimli banka emeklileri işe alınacak. *

02 Nisan 2020 – Okulların ertelenmesi ve adım adım çevrimiçi eğitime geçilmesi kararıyla birlikte hanelerin çevrimiçi derslere erişimine destek verme kararı alınmıştır. Seul Metropoliten Yönetimi ve Seul Metropoliten Eğitim Ofisi işbirliği çerçevesinde, kent sakinlerinin akıllı dizüstü bilgisayar satın alabilmesinde 52000 siparişin masraflarını %20-%40’ını arasında karşılama kararı alınmıştır. *

Sağlık Çalışmaları

05 Şubat 2020 – Seul Yönetimi 5 Şubat’ta salgının nasıl ele alındığını maddeler halinde açıkladı. Bu acil eylemler çerçevesinde, Çin’in Wuhan kentinden gelen herkes incelemeye alındı ve 29 Ocak tarihinden itibaren kaç kişinin geldiği Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (KCDC) aldığı bilgilere göre paylaşıldı. Sonrasında 25 halk sağlığı merkezi ve 4 şehir hastanesi salgınla mücadele için seçildi, merkezi hükümetin yetki verdiği 31, bölgesel aktarma hastanesinde 20 ve şehir hastanelerinde 20 izole edilmiş yatak hazırda bulunduruldu. *

05 Şubat 2020 – Salgın ikinci safhasına geçtiğinde yapılacaklar yine 5 Şubat’taki açılamada şu şekilde sıralandı: *

1) Enfeksiyonun erken tanısı için daha fazla kliniğin yetkilendirilmesi ve işlevlerinin genişletilmesi: Klinik sayısının 4 şehir hastanesinin (şehrin güney batısında, doğusunda, kuzeyinde ve kuzey batısında) de eklenmesiyle 54’ten (25 halk sağlığı merkezi, merkezi hükümetin yetkilendirdiği 5 klinik ve 24 bölgesel aktarma merkezi) 58’e çıkarılması. Seul Medikal Merkezi acil servisinin yeni koronavirüs belirtileri gösteren hastalara özel hizmet verecek şekle çevrilmesi. 7 özerk bölgede/ilçede hızlı tedavi ihtiyaçları için mobil klinik kurulumuna destek verilmesi. Enfeksiyon vakalarını doğrulaması için 25 halk sağlığı merkezine mobil tarama aracının sağlanması ve taşınabilir röntgen cihazı desteği sunulması. Sağlık sistemine yeni kayıt olan hemşirelerin seçilen kliniklere yönlendirilmesi ve böylelikle halk sağlığı merkezlerinin yeni koronavirüs salgınına odaklanması.
2) Salgının durdurulması ve yurttaşların endişelerinin giderilmesi için epidemiolojik araştırmaların güçlendirilmesi: Hızlı araştırma için daha fazla araştırmacı (4’ten 11 araştırmacıya çıkarılması). Seobuk, Seonam ve Boramae hastanelerine araştırmacı olarak 7 doktorun daha ilave edilmesi. Hastaların daha önce bulundukları yerlerin ve onlarla temas edenlerin daha iyi tespit edilebilmesi için şehrin özel soruşturma birimi ile işbirliği halinde epidemiolojik araştırmanın ilk safhasına soruşturma tekniklerini dâhil etmek. Kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) ve kredi kartı kayıtlarındaki ilgili kanıtların titiz araştırmalar için kullanılmasını sağlamak. Her vakanın kapsamında ve sınıflandırma kurallarında kör noktaları asgariye düşürmek. Bulaşıcı hastalık uzman gruplarının yardımıyla temas edilen kişileri gündelik rutinlerine veya benzer faaliyetlerine göre nasıl sınıflandırılabileceğine yönelik detaylı kılavuzların geliştirilmesi. Kendilerini izole eden kişiler ve aktif takipte olan kişiler olarak ikili gözlem sisteminin uygulanması.
3) Yeni koronavirüsün hızlı teşhisinde taramayı güçlendirme: İki adımlı testi (ilk testin Seul Halk Sağlığı ve Çevre Araştırma Enstitüsü, ikinci test ve teyidinin KCDC tarafından yapılması) tek adıma düşürme ve teyidi Enstitü’nün yapması. Virüs test yöntemini genel genetik analizden gerçek zamanlı analize dönüştürerek test süresinin 6 saatten 4 saate düşürülmesi. Şubat başında tanı kitini edinen özel kliniklerle enfeksiyonun hızlıca teyit edilebilir hale gelmesi.
4) Yeni koronavirüs salgınının ele alınmasında kamu-özel işbirliğinin artırılması: Salgının kontrolü ve yurttaşların daha etkin bir biçimde rahatlatılması için bulaşıcı hastalık uzmanlarından oluşan danışma konseyinin (konseyin görevi yerinde epidemiolojik araştırma desteği, politika tavsiyeleri, grup eğitimi vermek ve yurttaşlarla iletişimi planlamaktır) veya genel iletişimin afet ve güvenlik merkezlerinden yapılması. Seul Sağlık Birliği ve yüksek düzey hastaneleri de içeren 27 örgütün dâhil olduğu Seul Bulaşıcı Hastalıklar İşbirliği Komitesini işleterek sağlık kuruluşların arasında işbirliği ilişkileri yaratmak. *

25 Şubat 2020 – Seul Metropoliten Yönetimi 7 yeni önleyici karşı önlem daha açıkladı. Buna göre afet müdahale sisteminde güçlendirmeye gidileceği, tıbbi ve karantina müdahale sistemlerinin paralel yürütüleceği, yüksek risk taşıyan kişilerle ilgili yönetimin güçlendirilmesinin yanında yüksek risk taşıyan tesislerin de öncelikli olarak dezenfekte edileceği belirtildi. *

03 Mart 2020 – Yönetim 3 Mart itibariyle 3 noktada (Eunpyeong Hastanesi, Seul İtfaiye Akademisi ve Jamsil Main Stadyumu otoparklarında), 5 Mart itibariyle de 4 noktada (Ewha Womans Üniversitesi Tıp Merkezi) arabaya servis Covid-19 test istasyonlarını işletmeye başlayacağını duyurdu. Askeri yönetimin doktor ve tıbbi personelinin de dâhil olacağı bu test hizmetine başka kurumlardan da doktor ve sağlık personelinin katılımını sağlamaya dönük olarak Seul Gönüllü Merkezi’ne başvuru için çağrı yapıldı. *

03 Nisan 2020 – Metropoliten yönetiminin aldığı karar uyarınca yurtdışından dönen tüm Seul sakinlerinin test yaptırması zorunlu hale getirilmiştir. Havaalanında ateşi ölçüldükten sonra semptom gösterenlerin Incheon Uluslararası Havalimanında test edilmesi, semptom göstermeyenlerin ayakta tarama merkezine dönüştürülecek Jamsil Olimpiyat Stadyumu’nda veya bölgelerindeki yetkili tarama kliniklerinde test edilmesi planlanmıştır. *