ZÜRİH

13 Nisan itibariyle İsviçre genelinde toplam vaka sayısı 25 bin 415, toplam ölüm sayısı 1106 olarak açıklandı.* Zürih’te 12 Nisan tarihinde toplam vaka sayısı 2897, toplam ölüm sayısı ise 67 olarak raporlandı.*

Genel Bilgiler

İsviçre’de yerel yönetimler siyasal kurumlarını ve otoritelerini belirlemede önemli düzeyde bir özgürlüğe sahiptir. Bu durumun temel nedeni, yerel yönetimlerin örgütlenmesinin Federal yasalarla değil, kantonal yasalarla belirleniyor olmasıdır. Kanton, İsviçre’yi oluşturan 26 Anayasal birimden her birine verilen addır. Kantonlar federe devletler olup, ayrı Anayasaları, Meclisleri ve hükümetleri bulunmaktadır. Belediyelerin işleyişinde üç önemli unsur vardır: Seçmenler, Belediye Yönetimi (yürütme organı) ve Belediye Meclisi. Zürih kantonundaki her bir Bezirk daha alt bölgelere ve belediyelere (Gemeinde) ayrılır. Kantonun tamamında 171 adet belediye vardır. Zürih şehri Zürih Kantonu’nun başkentidir. *

Kamuoyu Bilgilendirme Faaliyetleri

Zürih Kantonunun web sitesinde belediye hizmetleri ve salgın sürecinde yurttaşların ihtiyaçları konularında detaylı bilgilendirmeler bulunuyor. Sık sorulan sorular bölümünde kişisel ve finansal zorluklar, hastalık, hijyen ve davranış kuralları, kamusal yaşam başlıkları altında detaylı açıklamalar yapılıyor. “Destek bulun” başlıklı bölümde ise hem kırılgan kesimlere hem de nüfusun tümüne destek verebilecek hizmetlerin iletişim bilgileri paylaşılıyor. * “Yardım teklifleri” alt başlığında, kantonun desteklediği gönüllü kuruluşların, mahalle organizasyonlarının ve dayanışma ağlarının bilgileri bulunuyor. *

Ayrıca önlemlerin etkin bir biçimde alınabilmesi için çok dilli posterlerle tüm nüfusa hitap ediliyor. *

Mevcut Belediye Hizmetleri

13 Mart 2020 – Zürih Kantonunda neredeyse tüm belediye hizmetleri, online araçlara ve telefon hatlarına yönlendiriliyor. *

Sınırlamalar ve Yasaklar

13 Mart 2020 – İsviçre’deki tüm kantonlarda olduğu gibi Zürih’te de okullar kapatılarak uzaktan eğitime geçildi. Bununla birlikte çeşitli eğitim yapıları aracılığıyla Covid-19 salgınının yönetimi ile ilgili bir alanda çalışan ebeveynlerin çocuklarına minimum bakımı sağlanıyor. Yakın zamanda konulan yeni kurala göre kamusal alanlarda 5 kişiden fazla bir araya gelmek yasaklandı. Ayrıca iki kişi arasındaki mesafenin en az 2 metre olması gerektiği, aksi takdirde para cezası kesileceği vurgulanıyor.
Zürih gelinde tüm etkinlikler yasaklandı, günlük yaşam için gerekli olanlar dışında tüm mağaza ve işletmeler kapatıldı.
Hastanelere, mediko-sosyal kurumlara ve engellilere ziyaret yasağı getirildi.
Danıştay kararıyla inşaat alanlarındaki faaliyetler askıya alındı.
Mahkemelerde sınırlı sayıda duruşma görülmesi ve duruşmalara katılımın sınırlandırılması kararlaştırıldı.
Tedbirlerin ihlali halinde para cezası kesiliyor. *

Kırılgan/Riskli Gruplar İçin Uygulamalar

Zürih’te yaşlıların yemek ve temel ihtiyaç malzemelerinin tedariki kanton yönetimi tarafından organize ediliyor. Zürih Kantonunda mevcut olan sosyal destek hizmetlerinin, salgın sürecinde özellikle kırılgan gruplara yönelik olarak aktif olduğu görülüyor. *

Yaşlılar, engelliler ve çocukların bakımı için sunulan hizmetler çoğunlukla telefon yoluyla da olsa devam ediyor. Göçmen ve mültecilere yönelik hizmetler de telefon hattı ile sürdürülüyor. Konut sorunu yaşayanlar, evsizler ve kiracılar için ayrı ayrı hizmetler bulunuyor. Sosyal hizmetler içerisinde ayrıca seks işçilerine ve madde bağımlılarına destek hizmetleri de yer alıyor. *

Zürih kentinde Mahalle Yardım Ağı adlı dijital platform, her mahallede yardıma ihtiyacı olanları ve onlara destek olabilecek gönüllüleri buluşturmaya yarayan bir araç olarak aktif biçimde kullanılıyor. Platformda yayınlanan rakamlara göre 980 kişi gönüllü, 978 kişi ihtiyaç sahibi olarak kayıtlı bulunuyor. Platformda yardım konuları şu başlıklara ayrılıyor: Alışveriş yardımı, Hayvanların bakımı, Yürüme desteği, Çiçek sulama, Ev iş, Basit bahçecilik, Basit işçilik, Evrak doldurma, Çocuklara ödev yardımı. *

Evdeki Yaşama Destek, Moral ve Eğitsel Uygulamalar

Zürih Kantonu Facebook hesabı aracılığıyla evde eğitim ve egzersiz tavsiyeleri, videoları paylaşılıyor. *

Sosyal Politika Uygulamaları

26 Mart 2020 – Finansal sorun yaşayan Zürih vatandaşlarının sosyal merkezlerle telefonla iletişim kurması yönlendiriliyor. KOBİ’lerin likidite sorunu için kredi düzenlemeleri yapıldı. Salgın nedeniyle iş kaybına uğrayan serbest meslek sahipleri için tazminat ödemesine ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. *

26 Mart 2020 – Vergi ödemelerine ilişkin esneklik içeren düzenlemeler yapıldı. *

Ayrıca Zürih kantonu web sitesinde, olağanüstü durumlarda yaşanması olası çatışmalara dikkat çekerek tavsiyelerde bulunuluyor ve çözümsüzlük, şiddet içeren durumlar için ilgili birimlerinin iletişim bilgileri paylaşılıyor. *

Sağlık Çalışmaları

Zürih Kantonu salgınla ilgili güncel verileri web sitesinde düzenli olarak paylaşıyor. Zürih Üniversite Hastanesi, sağlık hizmetleri konusunda deneyimli kişileri gönüllü göreve çağırıyor, başvuru online olarak yapılabiliyor. *