Turizm İşletmeciliği ve Otomasyon Sistemleri Bölümünde Toplam 1 Eğitim Programı listeleniyor
Yiyecek İçecek İşletmeciliği
filter_noneTurizm İşletmeciliği ve Otomasyon Sistemleri
80 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde