Programın Amacı

Darbuka çalgısı, kullanım ve icra teknikleri, ritim terimleri, nota değerleri, birim zaman, mertebe, usul, basit usullerin tasnifinin öğretildiği bu eğitim programında, bireylere, çalınan ritimleri okuyup notaya alabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

İstihdam Alanları
Bu programda eğitim alanlar müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe yeterlikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Öğrenci adaylarının programa dair ön yeterlikleri değerlendirilecek olup, ses ve ritim işitme testi mülakatında başarılı olanlar arasından alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim bulunmamaktadır.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Okuryazar olan herkes eğitime katılabilir. 

Kaynaklar

İSMEK Eğitim Modeli

Belgelendirme

İSMEK Sertifikası

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.