Programın Amacı

Hijyen ve sanitasyon kurallarına ve tekniğine uygun olarak Gaziantep mutfağında kullanılan hammaddeleri tanıyabilen, yemek yapımı için gerekli malzemeyi seçebilen, bunları muhafaza edebilen, Gaziantep mutfağına ait yemekleri, yöresel lezzetini bozmadan hazır hale getiren meslek elemanı yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır.

İstihdam Alanları
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazananlar, yiyecek içecek hizmetleri sektöründe, Gaziantep mutfağı yemeklerini yapan tüm lokanta ve otellerde görev alabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Başvuru yapan adaylardan sözlü mülakat ile alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim bulunmamaktadır.

Malzeme ve Ekipmanlar

Ders içerisinde kullanılacak araç gereç ve sarf malzeme bilgisi, eğitim ders başlama toplantısında bilgi olarak sunulacaktır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes eğitime katılabilir. 

Kaynaklar

MEB Onaylı Kitaplar, Sektörel Yayınlar, MEGEP. https://e-yaygin.meb.gov.tr/pagePrograms.aspx

Belgelendirme

MEB Sertifikası

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.