Programın Amacı

"İngilizce B1 Seviyesi", katılımcılara; sosyal ortamlarda karşılaşılması muhtemel diyalogları anlama, okuma, yazma, konuşma, dinleme, kelime, telaffuz ve dil bilgisi becerilerini etkin bir şekilde kullanma, güncel olaylar ile ilgili radyo ve televizyon programlarını anlayabilme bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyen bir öğretim programıdır.

İstihdam Alanları
Bu programda bireyler, İngilizceyi B1 seviyesinde öğrenmektedir. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, dil eğitimleri alanında kendilerini geliştirerek çalışmalar yapabilir.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Katılımcıların İngilizce A2 Seviyesi eğitimini bitirmiş olmaları veya yapılacak olan seviye belirleme sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

-


Ön Sınav Bilgileri

Çoktan Seçmeli Sınav

Yeterlilikler

Katılımcıların okuryazar olması gerekmektedir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

İSMEK Sertifikası

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.