Programın Amacı

Bu eğitim programında; Photoshop, Illustrator, InDesign ve Acrobat konfigürasyonları kullanılarak, grafik tasarım temelleri ile yaratıcı kurumsal tasarımlar, marka çalışmaları, tipografik tasarımlar ve benzeri tasarım becerileri kazandırılır. Ayrıca tüm bu süreçlerin, baskı teknikleri ve basım sektörünün işleyiş yapısı göz önünde bulundurularak, güncel tasarım konuları ile matbaa ve basım tekniği bilgi ve becerisi kazandırılır.

İstihdam Alanları
Eğitimi başarıyla tamamlayanlar; grafik tasarım, reklamcılık, yayıncılık, matbaacılık, ambalaj tasarımı, promosyon ürün tasarımı, grafik ve dijital baskı ajansları, etiket firmaları gibi alanlarda istihdam edilebilmekte ve ayrıca belirli bir firma ve mekândan bağımsız freelance olarak da çalışmalarını yürütebilmektedirler.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Tercihen sektörde çalışma isteği bulunan/çalışan ve kendini geliştirmek isteyen, temel tasarım, el çizimi ve bilgisayar bilgisine sahip olan kişiler arasından çoktan seçmeli sınav ve mülakat sonucuna göre eğitim alacak katılımcılar belirlenecektir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat ve Sınav

Yeterlilikler

Eğitim programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olma ve en az ilkokul mezuniyet şartı aranmaktadır. Ayrıca temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak gerekmektedir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

 Sertifika

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.