Programın Amacı

Program ile katılımcıların; 3-6 yaş dönemi çocuklar için okul öncesi eğitim programı etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyerek bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

İstihdam Alanları
Eğitimi başarıyla tamamlayanlar; erken çocukluk eğitim kurumlarında, sınıf öğretmeninin gözetimi ve denetiminde yardımcı öğretmen olarak görev alabilir.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Bu programa katılmak isteyen bireyler daha önce Gelişimsel Etkinlikler (0-6 Yaş) eğitim programını tamamladığına dair belge göstermek zorundadır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Gelişimsel Etkinlikler (0-6 Yaş) eğitim programını tamamlamış olmak.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Listeden seçiniz.

Yeterlilikler

 Bu programa katılmak için herhangi bir yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

Kaynaklar

 MEGEP ve Akademeik Yayınlar

Belgelendirme

MEB Sertifikası

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.