Programın Amacı

Bu eğitim programının amacı; halk oyunları ve kültürel değerlerin yaşatılıp gelecek kuşaklara aktarılması, beden, müzik uyumuyla birlikte bireysel ve toplu olarak dansların disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme kültürü geleneksel formlara uygun olarak oyun türlerinde yöresel hareket ve varyasyonları öğretmektir. Eğitimde hareketi, melodik ve ritmik yapıyla birleştirerek sahneleme çalışmaları yaptırılır.

İstihdam Alanları
Türk Halk Oyunları, Türk halk ve diğer müzik alanında çalışmalar yapanların kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra alanda yeterlilikleri oranında müzik sektörü ve topluluklarda görev alabilir, bağımsız olarak çalışabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Öğrenci adaylarının eğitim programına dair ön yeterlilikleri değerlendirilecek olup, yaş, fizik, ritmik işitme ve gösterilen figür ve hareketleri uygulama becerileri değerlendirilecektir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Türk Halk Oyunları 1. Seviye, Türk Halk Oyunları 2. Seviye, MEB THO Eğitim Kursları, Dış Eğitim Yeterliliği (Vakıf, Dernek, Kurum ve Dans Topluluklardan Alınan Eğitimler).

Malzeme ve Ekipmanlar

Dans Etmeye Uygun Kıyafet (Eşofman), Salonlar İçin Uygun Dans Ayakkabısı, Yazı Tahtası, Kalem, Silgi.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes bu eğitime katılabilir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

İSMEK Sertifikası

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.