Programın Amacı

İstanbul'un tarihi, kültürel ve sosyolojik öneminin, edebi eserlerde ele alınışını pozitif ve estetik perspektifte ele alarak, kuram, yöntem ve kavramları açıklar. İstanbul'un tarihsel dönemlerde sosyo-politik ve sosyo-kültürel dönüşümünün farklı edebi türlere hangi yönleri ile yansıdığını ve edebiyatı nasıl etkilediğini fenomenolojik ve karşılaştırmalı yöntemlerle ele alır, inceler ve tartışır. Bu eğitimin amacı; üç büyük imparatorluğa ev sahipliği yapmış, farklı uygarlık ve kültürlere tanık olmuş stratejik bir kentin tarihsel süreçler içerisindeki sosyo-politik ve sosyo-kültürel dönüşümünü edebi bağlamda ele almaktır.

İstihdam Alanları
Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, kişisel gelişim ve eğitim alanında kendilerini geliştirerek çalışmalar yapabilir.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Bu programa katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Ön sınav bulunmamaktadır.

Yeterlilikler

Bu programa katılmak için herhangi bir yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.