Programın Amacı

Bu eğitim programıyla, InDesign araçları kullanılarak; çoklu sayfa tasarımlarının mizanpaj ve sayfa tasarımı özellikleri çerçevesinde dergi, kitap, gazete vb. sayfalarının tasarlanıp, bunların yayınevi işleyiş süreçleri ile bağdaştırılarak gelişen teknolojinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek basılı yayın tasarımları yapabilecek bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

İstihdam Alanları
Eğitimi başarıyla tamamlayanlar; grafik tasarım, reklamcılık, yayıncılık, matbaacılık alanlarında; grafik ve dijital baskı ajanslarında, medya sektöründe yazılı basın organlarında, sivil toplum örgütlerinde, yayınevleri vb. yerlerde istihdam edilebilmekte, ayrıca belirli bir firma ve mekandan bağımsız şekilde çalışmalarını freelance olarak yürütebilmektedirler

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Tercihen sektörde çalışma isteği bulunan/çalışan ve kendini geliştirmek isteyen, temel tasarım, el çizimi ve bilgisayar bilgisine sahip olan kişiler arasından çoktan seçmeli sınav ve mülakat sonucuna göre eğitim alacak katılımcılar belirlenecektir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Temel seviyede Illustrator ve Photoshop yazılımlarının bilinmesi önerilmektedir.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

 

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat ve Sınav

Yeterlilikler

Eğitim programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olma ve en az ilkokul mezuniyet şartı aranmaktadır. Ayrıca temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak gerekmektedir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.