Programın Amacı

Bu programda katılımcıların, dilsiz kavalı temel seviyede icra edebilme, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisinin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

İstihdam Alanları
Bu programda eğitim alanlar, müzik alanında kendilerini geliştirerek müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma imkanı bulabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Katılımcı adaylarının programa dair ön yeterlilikleri değerlendirilecek olup, ses ve ritim işitme testi mülakatından başarılı olanlar arasından alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programa katılabilmek için Dilsiz Kaval 1. Seviye programı kazanımlarına sahip olmak ve bu kapsamda yapılacak mülakattan başarılı olmak gerekmektedir.

Malzeme ve Ekipmanlar

Bu program için katılımcıların ihtiyaç duyacağı ve kendisi tarafından tedarik edilmesi gereken malzeme ve ekipman bilgisi, katılımcılar ile eğitim başladığında paylaşılacaktır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Bu programa katılmak için herhangi bir yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Eğitim notları eğitmen tarafından ders öncesi veya ders esnasında verilecektir.

Belgelendirme

Katılım Belgesi

Değerlendirme

Eğitim sonunda değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

------