Programın Amacı

Bu programda katılımcıların, kabak kemaneyi temel seviyede icra edebilme, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisinin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

İstihdam Alanları
Bu programda eğitim alanlar, müzik alanında kendilerini geliştirebilir, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Adayların programa dair ön yeterlilikleri değerlendirilecek olup, ses ve ritim işitme testi mülakatından başarılı olanlar arasından alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programa katılabilmek için Kabak Kemane 1. Seviye programı yeterliliklerine sahip olmak ve bu yeterliliklerin ölçülmesine dönük mülakatta başarılı olmak gerekmektedir.

Malzeme ve Ekipmanlar

Bu program için katılımcıların ihtiyaç duyacağı ve kendisi tarafından tedarik edilmesi gereken malzeme ve ekipmanlar bulunmaktadır. Malzeme ve ekipman bilgisi, katılımcılar ile eğitim başladığında paylaşılacaktır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes bu eğitime katılabilir.

Kaynaklar

Eğitim notları, eğitmen tarafından ders öncesi veya ders esnasında verilecektir.

Belgelendirme

Katılım Belgesi

Değerlendirme

Eğitim sonunda değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.