Programın Amacı

MEB tarafından hazırlanan program modülleri baz alınarak genel muhasebe kavramları, mali tabloların oluşturulması, bilanço, yevmiye defteri, büyük defter ve mizan eğitimleri sonucunda muhasebe paket programları yardımı ile işletmelerin muhasebe verilerinin hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Genel Muhasebe programına kayıt yaptırmak isteyen adaylar; Muhasebeye Giriş konularını içeren çoktan seçmeli sınav ve Klavye Kullanım Uygulama Sınavına tabi tutulacaktır.Ön Koşul kapsamında yapılacak olan sınavlara, kayıtlı tüm adaylar davet edilecek olup başarı sıralamasına göre asil kontenjan sayısı kadar katılımcı alınacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

Ön Sınav Bilgileri

Yazılı ve Uygulama Sınavı

Yeterlilikler

Bu programa katılmak için herhangi bir yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

MEB Sertifikası

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.