Programın Amacı

Bu programda katılımcılara; bilgisayarlı kalıp hazırlama sistemleri kullanılarak, bilgisayar ortamında aktif serileme yapabilme, hızlı ve verimli şekilde seri ve pastal planı hazırlayabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

İstihdam Alanları
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, hazır giyim sektöründe; atölyeler, hazır giyim işletmeleri, kalıp büroları ile kendi iş yeri vb. yerlerde çalışabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Temel bilgisayar bilgi ve becerisine, bilgisayarlı modelistlik bilgisine sahip olan kişiler arasından mülakat ile alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bilgisayarda Giysi Kalıbı Hazırlama (Gerber)

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi, ders sırasında katılımcılarla paylaşılacaktır. 

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes bu eğitime katılabilir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

İSMEK Sertifikası

Değerlendirme

% 60 başarı sağlanması gerekmektedir.