Programın Amacı

Ön büro eğitimi sertifika programı kapsamında; otel ve benzeri konaklama hizmeti sağlayan tesislerde, seyahat acentalarında gelen misafirlerin karşılanması ön büro organizasyonu, ön büro yönetiminin amacı, iletişim süreci, telefon hizmetleri, rezervasyon kayıt işlemleri, olağan dışı durumlar ve olaylar, görgü ve protokol kuralları, verimliliği arttırma teknikleri, ön büro muhasebe işlemleri, büro iç çevresinin örgütlenmesi, belge akışı, dosyalama sistemi ve hareketleri, arşivleme sistemi, bilgisayarda arşivleme ve doküman hazırlama konularına ait bilgi verilmektedir.

İstihdam Alanları
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, turizm sektöründe; konaklama tesislerinde (kamu ve özel), seyahat acentelerinde, danışma ve temizlik şirketleri, eğitim kurumları, yurtlar vb. yerlerde çalışabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Öğrenci adaylarının programa dair ön yeterlilikleri, mülakatlarda değerlendirilecek olup, mülakatı başarılı olan adaylar arasından alım yapılacaktır. Adayların, mülakat esnasında yeterlilik vb.  belgelerini yanlarında bulundurması gerekmektedir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Yiyecek içecek hizmetleri otomasyon programları, konaklama otomasyon sistemleri eğitim programları vb. programlar ve/veya bu programlara denk gelen eğitimler.

Malzeme ve Ekipmanlar

Mülakatlarda ders içeriğinde kullanılacak araç gereç vb. adaylara ön bilgi olarak sunulacaktır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Öğrenci adayları mülakatlarda değerlendirilecek olup, mülakatı başarılı olan adaylar arasından alım yapılacaktır. Ağırlıklı olarak turizm işletmeciliği veya turizm bölümlerinde okuyor veya mezun olmak. Genel bilgisayar becerisine sahip olmak. A1 İngilizce düzeyine sahip olmak gerekmektedir.

Kaynaklar

MEB Onaylı Kitaplar, Sektörel Yayınlar, MEGEP.

Belgelendirme

MEB Sertifika

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.