Programın Amacı

Bireylere, hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun dekor ekmek yapımı yöntem ve tekniklerinin öğretildiği bir eğitim programıdır.

İstihdam Alanları
Programı başarıyla tamamlayanlar,fırıncılık ve unlu mamuller alanında;Fırınlar Konaklama işletmelerinin ekmek üretimi bölümleri, Ekmek üretim tesisleri butik üretim yapan fırınlar, Kurum mutfakları vb. yerlerde çalışabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Öğrenci adaylarının programa dair ön yeterlilikleri mülakatlarda değerlendirilecek olup, mülakatı başarılı olan adaylar arasından alım yapılacaktır. Adayların mülakat esnasında yeterlilik belgelerini yanlarında bulundurması gerekmektedir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Temel Ekmekçilik veya Hamur Teknikleri Uygulaması içeren programlar ve bu programlara denk gelen eğitimler.

Malzeme ve Ekipmanlar

Ders içerisinde kullanılacak araç gereç ve sarf malzemeler öğrenci tarafından temin edilmektedir. Mülakatlarda ders işlenişi ile ilgili araç gereç ve sarf malzeme bilgisi adaylara ön bilgi olarak sunulacaktır.

 

Ön Sınav Bilgiler

 Sözlü mülakat yapılacak olup, yetkinliklerinizle ilgili belgelelerinizle mülakata katılım gerçekleştirilebilirsiniz.

Yeterlilikler

İlkokul, Karma                                                                                                                                     Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

 

Değerlendirme

Ödev/Proje                                                                                                                                        Uygulamalı projelerde belirlenen kriter ölçeklerine göre değerlendirme yapılır.