Programın Amacı

Bu program, öğrencilere bilgisayarda kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunum hazırlama programlarını kullanabilme bilgi ve becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.

İstihdam Alanları
Bu program, temel düzeyde ofis programlarının kullanımını öğreterek, öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Temel bilgisayar kullanımı becerisine sahip olunmalıdır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim bulunmamaktadır.

Malzeme ve Ekipmanlar

Bilgisayar, Projeksiyon.

------

Ön Sınav Bilgileri

Sınav yapılmayacak.

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes eğitime katılabilir. 

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

------

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.