Programın Amacı

'Kanun', Türk müziğinin ahenk, ses sahası ve ton açısından en baskın sazı olması sebebiyle saz topluluklarında tercih edilen temel enstrümanlardan biridir. Bu programda katılımcılara; kanun sazının özellikleri, tarihi ve Türk müziğindeki önemi, Türk müziğinin temel yapısı öğretilir, sazı temel seviyede çalma becerisi kazandırılır.

İstihdam Alanları
Bu programda eğitim alanlar, müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe yeterlikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Müzikal kabiliyet aranacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim notları, eğitmen tarafından ders öncesi veya ders esnasında verilecektir.


Ön Sınav Bilgileri

Mülakat ve Sınav

Yeterlilikler

Okuryazar olmak.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

İSMEK Sertifikası

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.