Programın Amacı

Eğitim kapsamında bireylere, soyut ve somut kavramların vektörel çizimini yapabilme becerisi kazandırılır. Katılımcılar eğitimle; Adobe Illustrator programı kullanılarak kitap, dergi, afiş, broşür vb. tasarımların, basılı ve dijital mecralarda yayınlanmak üzere, dijital resminin çizilmesi ve ileri düzey boyama tekniklerini kullanabilme bilgi ve becerisi kazanır.

İstihdam Alanları
Bu programı başarıyla tamamlayanlar, reklam ajanslarında, yayınevlerinin grafik ve tasarım hizmetleri sunan departmanlarında, dergi ve gazetelerde illüstratör (illüstrasyon sanatçısı) olarak istihdam imkanı bulabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Tercihen sektörde çalışma isteği bulunan/çalışan ve kendini geliştirmek isteyen, temel tasarım, el çizimi ve bilgisayar bilgisine sahip olan kişiler arasından çoktan seçmeli sınav sonucuna göre eğitim alacak öğrenciler belirlenecektir. Not: Sadece Grafik ve Teknik Tasarım Okulu’nda çoktan seçmeli sınav ve mülakat sonucuna göre eğitim alacak öğrenciler belirlenecektir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

CorelDraw ve Photoshop bilinmesi önerilmektedir.

Malzeme ve Ekipmanlar

Program Gereksinimlerine Sahip Bilgisayar, Yazılım Programı, Projeksiyon Cihazı ve Perdesi, Yazı Tahtası.

------

Ön Sınav Bilgileri

Çoktan Seçmeli Sınav

Yeterlilikler

Temel bilgisayar ve donanım bilgisi ile temel tasarım bilgisine sahip olunması ve en az İlkokul mezunu olunması gerekmektedir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

------

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.