Yazılım Bölümünde Toplam 20 Eğitim Programı listeleniyor
Android Programlama 1 (Mobil Uygulama Geliştirme)
filter_noneYazılım
80 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Android Programlama 2 (İleri Uygulama Geliştirme)
filter_noneYazılım
80 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Android Programlamaya Giriş
filter_noneYazılım
32 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
ASP.NET MVC ile Stok Takip Uygulaması Geliştirme Atölyesi
filter_noneYazılım
20 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Bilgisayar Programlama Teknikleri
filter_noneYazılım
180 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
C# Programlama Temelleri
filter_noneYazılım
64 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
C# Programlamaya Giriş
filter_noneYazılım
64 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
C++ ile Yapısal Programlama
filter_noneYazılım
100 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
C++ Programlama 1. Seviye
filter_noneYazılım
25 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Eğitmenler İçin Scratch 1
filter_noneYazılım
12 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Eğitmenler İçin Scratch 2
filter_noneYazılım
16 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Excel ile Makro ve VBA Programlama
filter_noneYazılım
56 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Excel Makrolara Giriş
filter_noneYazılım
16 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Projelerle C# Programlama Atölyesi
filter_noneYazılım
20 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Python ile Back-End Web Geliştirme
filter_noneYazılım
80 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Python Matplotlib ile Grafik Çizimi
filter_noneYazılım
16 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Python Programlama 1 (Temel Eğitim)
filter_noneYazılım
80 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Python Programlama 2
filter_noneYazılım
80 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Python Programlamaya Giriş
filter_noneYazılım
48 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde