Uzaktan Eğitim Giriş Kayıt Ol
Kişisel Gelişim ve Eğitim Alanında Toplam 7 Bölümde, 24 Eğitim Programı listeleniyor
Anne Baba Okulu
filter_noneAile Eğitimleri
60 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde
Beden Dili
filter_noneKişisel Gelişim
20 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde
Diksiyon
filter_noneKişisel Gelişim
40 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde
Edebiyat, Tarih ve Kültürel Çalışmalar
filter_noneEdebiyat, Tarih ve Kültürel Çalışmalar
64 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde
Ekolojik Okuryazarlık
filter_noneEdebiyat, Tarih ve Kültürel Çalışmalar
64 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde
Hikaye Anlatıcılığı
filter_noneYazarlık ve Hikaye Anlatıcılığı
64 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde
İş Hayatında İletişim
filter_noneKişisel Gelişim
24 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde
İş Organizasyonu
filter_noneKişisel Gelişim
32 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde
Kişisel Gelişim
filter_noneKişisel Gelişim
50 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde
Kur'an-ı Kerim (Elifba) Okuma (Temel Seviye)
filter_noneKur’an-ı Kerim
64 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde
Kur'an-ı Kerim Tecvidli Okuma (Orta Seviye)
filter_noneKur’an-ı Kerim
64 Saat Becerilerin Geliştirilmesi - Merkezde
Kur'an-ı Kerim Tecvidli Okuma 2 (İleri Seviye)
filter_noneKur’an-ı Kerim
100 Saat Yetkinlik Tamamlama - Merkezde
Kurumsal Yazılı İletişim Teknikleri
filter_noneKişisel Gelişim
2 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde
Liderlik Eğitimi
filter_noneKişisel Gelişim
32 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde
Motivasyon Yönetimi
filter_noneKişisel Gelişim
32 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde
Problem Çözme ve Karar Verme
filter_noneKişisel Gelişim
32 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde
Radyo Programcısı
filter_noneMedya ve İletişim
120 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde
Sosyal Hayatta İletişim
filter_noneKişisel Gelişim
32 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde
Şiir Atölyesi
filter_noneYazarlık ve Hikaye Anlatıcılığı
64 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde
Temel Anlatıcılık Eğitimi
filter_noneYazarlık ve Hikaye Anlatıcılığı
24 Saat Ön Bilgi Oluşturma - Merkezde
Yazarlık Atölyesi
filter_noneYazarlık ve Hikaye Anlatıcılığı
120 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde
Yazarlık Atölyesi (İleri Seviye)
filter_noneYazarlık ve Hikaye Anlatıcılığı
120 Saat Becerilerin Geliştirilmesi - Merkezde
Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitim Programı
filter_noneOkuma Yazma
80 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde
Zaman Yönetimi
filter_noneKişisel Gelişim
16 Saat Yeni Beceri Kazandırma - Merkezde