Muhasebe ve Finans Alanında Toplam 3 Bölümde, 22 Eğitim Programı listeleniyor
Beyannameler ve Bildirimler
Muhasebe
60 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Bilanço Hazırlama Atölyesi
Muhasebe
16 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Bilgisayar Destekli Muhasebe
Muhasebe
559 Saat İstihdam Hedefli Mesleki Eğitim Merkezde
Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları: LUCA
Muhasebe
80 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları: Mikro
Muhasebe
80 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Bütçeleme ve Raporlama
Muhasebe
40 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi
Dış Ticaret
80 Saat İstihdam Hedefli Mesleki Eğitim Merkezde
E-Beyanname Uygulamaları Atölyesi
Muhasebe
16 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Excel'de Ön Muhasebe Uygulamaları
Muhasebe
56 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Gelir Tablosu Hazırlama Atölyesi
Muhasebe
24 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Genel Muhasebe
Muhasebe
252 Saat İstihdam Hedefli Mesleki Eğitim Merkezde
Mali Tablo Okuma ve Analiz Teknikleri
Finans
56 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Mikro Programı ile Ön Muhasebe İşlemleri
Muhasebe
48 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
MikroFly ile Ön Muhasebe İşlemleri
Muhasebe
170 Saat İstihdam Hedefli Mesleki Eğitim Merkezde
Muhasebe Denetimi
Muhasebe
80 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Muhasebe İşlemlerinin Kaydedilmesi
Muhasebe
48 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Muhasebeye Giriş
Muhasebe
48 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Ön Muhasebe
Muhasebe
357 Saat İstihdam Hedefli Mesleki Eğitim Merkezde
Personel Bordro ve Özlük İşleri Eğitimi
Muhasebe
88 Saat İstihdam Hedefli Mesleki Eğitim Merkezde
Temel Ücret Hesaplamaları Atölyesi
Muhasebe
16 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)
Muhasebe
76 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde
Yönetim Muhasebesi
Muhasebe
76 Saat Mesleki Destekleyici Eğitim Merkezde