Programın Amacı

Doğanın geometrik form algısı ile çözülmesi, anatomi kurallarının öğretilmesi ve imgesel resim tekniğinin uygulama bilgi ve becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Eğitim sürecinde "Karakalem Eğitimi 1. Seviye" programındaki konu başlıklarının genel tekrarının ardından; temel sanat eğitimi çalışmaları, farklı kalem denemeleri, obje/figür/portre yorumlamaları, detaylı anatomi çizim bilgisi verilmektedir

İstihdam Alanları
Bu eğitimi alanlar, bir uğraş alanı edinmenin yanı sıra kendilerini geliştirip sanat ve tasarım sektöründe üretim yapabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Meslek lisesi ve dengi okul, MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi ya da mezunu, Karakalem Eğitimi 1. Seviye sertifikasına sahip veya alanında teknik bilgiye sahip olan kişiler arasından uygulamalı sınav ile alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Karakalem Eğitim 1. Seviye

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

 

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat ve Sınav

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes eğitime katılabilir. 

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

MEB Sertifika

Değerlendirme

Geçti/Kaldı