Programın Amacı

Farsça A2 Seviyesi programı; bireylerin temel seviyede kişisel bilgiler, aile, yakın çevre, eğitim, iş, geçmiş ve gelecek gibi doğrudan öncelik alanlarıyla ilgili becerilerini geliştirmelerini ve iletişim kurmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Farsça A2 seviyesinde eğitim verecek olan eğitmen/eğitmenler tarafından yapılacak seviye belirleme sınavı sonucuna göre Farsça A1 Seviyesi'nde bilgiye sahip olduğu tespit edilen katılımcılar eğitime kabul edilecektir. Eğitim süresince kullanılacak materyallerin (kitap, defter, sözlük vb.) temini katılımcıya aittir. Farsça A2 Seviyesi programını bitirdikten sonra Farsça B1 Seviyesi programına da devam etmek isteyenlerin ayrıca ön kayıt yaptırması gerekmektedir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Farsça A1 Seviyesi eğitiminin tamamlanması gerekmektedir.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Çoktan Seçmeli Sınav

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes bu eğitime katılabilir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Eğitimin Verildiği Tüm Merkezler

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.