Programın Amacı

Yabancılar İçin Türkçe B1 Seviyesi, bireylerin; anlaşılır ve ölçülü bir dille konuşulduğunda, iş, okul, boş zaman etkinlikleri vb. gibi bilinen şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın ana hatlarını anlayabilmeleri, öğrenmekte olduğu dilin konuşulduğu ülkede veya ülkeye yaptığı yolculuklarda karşılaştığı çoğu zorlukların üstesinden gelebilmeleri, bilinen konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini basit ve bağlantılı olarak ifade edebilmeleri amacıyla oluşturulmuş bir eğitim programıdır.

İstihdam Alanları
Bu programa katılanlar, Türkçeyi B1 seviyesinde öğrenmektedir. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, Yabancılar İçin Türkçe alanında kendilerini geliştirerek çalışmalar yapabilir.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Bu eğitime sadece 99 numara ile başlayan kimlik sahipleri veya sonradan Türk vatandaşlığına geçmiş Türkçe öğrenmek isteyen yabancı asıllı Türk vatandaşları kaydolabilir. Eğitime kabul edilmek için Yabancılar İçin Türkçe B1 Seviyesi eğitimini verecek olan öğretmen/öğretmenler tarafından yapılacak olan yazılı seviye belirleme sınavında başarılı olunması gerekmektedir. Eğitim süresince kullanılacak materyallerin (kitap, defter, sözlük, v.s.) temini öğrenciye aittir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Çoktan Seçmeli Sınav

Yeterlilikler

Yabancılar İçin Türkçe B1 Seviyesi’nde eğitim almak için başvuracak kişilerin, kendi anadillerinde okuryazar olmaları gerekmektedir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

İSMEK Sertifikası

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.