Programın Amacı

Türk musikisinin ana enstrümanlarından olan ve dini, ahlaki, tasavvufi bir değer taşıyan ney sazının tarihi, özellikleri ve Türk musikisindeki öneminin anlatıldığı eğitim programında, ney enstrümanını ikinci seviyede icra edebilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

İstihdam Alanları
Bu programda eğitim alanlar, müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe yeterlikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

  1. Bayati Makamında Eser İcrası 16 Saat
  2. Uşşak Makamında Eser İcrası 20 Saat
  3. Hüseyni Makamında Eser İcrası 16 Saat
  4. Muhayyer Makamında Eser İcrası 20 Saat
  5. Rast Makamında Eser İcrası 20 Saat
  6. Hicaz Makamında Eser İcrası 16 Saat
  7. Acemaşiran Makamında Eser İcrası 20 Saat

Ön Koşullar

Müzikal kabiliyet aranacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.


Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Okuryazar olan ve ney öğrenmek isteyen herkes eğitime başvurabilir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

İSMEK Sertifikası

Değerlendirme

% 60 başarı sağlanması gerekmektedir.