Programın Amacı

Piyanoyu ileri seviyede genel müzik tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

İstihdam Alanları
Bu programda eğitim alanlar müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra müzik sektöründe yeterlikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşulları

Öğrenci adaylarının programa dair ön yeterlikleri değerlendirilecek olup, ses ve ritim işitme testi mülakatından başarılı olanlar arasından alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

İlgili branşın 2.Seviye eğitiminin tamamlanması gerekmektedir.

Malzeme ve Ekipmanlar

Nota Tahtası, Nota Sehpası.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat ve Sınav

Yeterlilikler

Okuryazar olup, piyano öğrenmek isteyen herkes eğitime başvurabilir.

Kaynaklar

Eğitim notları eğitmen tarafından ders öncesi veya ders esnasında verilecektir.

Belgelendirme

------

Değerlendirme

% 70 sağlanması gerekmektedir.