Programın Amacı

Bu programda katılımcılara ses eğitimi egzersizleri ve şan tekniğini ikinci seviyede, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak icra edebilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenir.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Adayların programa dair ön yeterlilikleri değerlendirilecek olup Ses Eğitimi 1. seviye programı kazanımlarına sahip bireyler arasından ses ve ritim işitme testi mülakatı ve sınavla alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

İlgili programın 1. seviye eğitiminin tamamlanması gerekmektedir.

Malzeme ve Ekipmanlar

 

Eğitim için ihtiyaç duyulabilecek malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat ve Sınav

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes eğitime katılabilir.

Kaynaklar

Eğitim notları, eğitmen tarafından ders öncesi veya ders esnasında verilecektir.

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.