Programın Amacı

Bu eğitim programıyla; halk oyunları ve kültürel değerlerin yaşatılıp gelecek kuşaklara aktarılması, beden, müzik uyumuyla birlikte bireysel ve toplu olarak dansların disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme kültürü geleneksel formlara uygun olarak oyun türlerinde yöresel hareket ve varyasyonların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimde hareketi, melodik ve ritmik yapıyla birleştirerek sahneleme çalışmaları yaptırılır.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat

   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Katılımcı adaylarının eğitim programına dair ön yeterlilikleri değerlendirilecek olup; yaş, fizik, ritmik işitme ve gösterilen figür ve hareketleri uygulama becerileri değerlendirilecektir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Türk Halk Dansları 1. Seviye, Türk Halk Dansları 2. Seviye, MEB THO Eğitim Kursları, Dış Eğitim Yeterliliği (Vakıf, Dernek, Kurum ve Dans Topluluklardan Alınan Eğitimler)

Malzeme ve Ekipmanlar

Bu program için katılımcıların ihtiyaç duyacağı ve kendisi tarafından tedarik edilmesi gereken malzeme ve ekipmanlar bulunmaktadır. Malzeme ve ekipman bilgisi, katılımcılar ile eğitim başladığında paylaşılacaktır.

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes bu eğitime katılabilir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Eğitimin Verildiği Tüm Merkezler

Belgelendirme

Sertifikası

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.