Programın Amacı

"İngilizce B2 Seviyesi (Intermediate)", katılımcılara; İngilizcede somut ve soyut konulara yönelik karmaşık metinlerin temel içeriği ile kendi uzmanlık alanında yapılan tartışmaları anlayabilme, ana dili İngilizce olan kişilerle fazla çaba harcamadan doğal ve akıcı bir şekilde konuşabilme, geniş kapsamlı bir konuya ilişkin görüşlerini açık ve ayrıntılı bir şekilde ifade edebilme, güncel sorularla ilgili görüş bildirebilme ve çeşitli olasılıkların olumlu ve olumsuz yönlerini gösterebilme bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyen bir öğretim programıdır.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

İngilizce B2 seviyesinde eğitim verecek eğitmen/eğitmenler tarafından yapılacak olan yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavında başarılı olunması gerekmektedir. Eğitim süresince kullanılacak materyallerin (kitap, defter, sözlük vb.) temini katılımcıya aittir. İngilizce B2 Seviyesi (Intermediate) programını bitirdikten sonra, İngilizce C1 Seviyesi (Upper-Intermediate) programına da devam etmek istiyorsanız ayrıca ön kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Bu program için katılımcıların ihtiyaç duyacağı ve kendisi tarafından tedarik edilmesi gereken malzeme ve ekipman bilgisi, katılımcılar ile eğitim başladığında paylaşılacaktır.

 

Ön Sınav Bilgileri

Yazılı Sınav ve Mülakat

Yeterlilikler

Katılımcıların ilkokul mezunu olması gerekmektedir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.