Programın Amacı

"İngilizce B2", katılımcılara; İngilizcede somut ve soyut konulara yönelik karmaşık metinlerin temel içeriği ile kendi uzmanlık alanında yapılan tartışmaları anlayabilme, ana dili İngilizce olan kişilerle fazla çaba harcamadan doğal ve akıcı bir şekilde konuşabilme, geniş kapsamlı bir konuya ilişkin görüşlerini açık ve ayrıntılı bir şekilde ifade edebilme, güncel sorularla ilgili görüş bildirebilme ve çeşitli olasılıkların olumlu ve olumsuz yönlerini gösterebilme bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyen bir öğretim programıdır.

İstihdam Alanları
Bu programda öğrenciler İngilizce dilini B2 seviyesinde öğrenmektedir

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Katılımcıların, İngilizce B1 Seviyesi eğitimini bitirmiş olmaları veya yapılacak olan seviye belirleme sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

-


Ön Sınav Bilgileri

Çoktan Seçmeli Sınav

Yeterlilikler

Katılımcıların okuryazar olması gerekmektedir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

İSMEK Sertifikası

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.