Programın Amacı

"İtalyanca B1 Seviyesi", katılımcılara; sosyal ortamlarda karşılaşılması muhtemel diyalogları daha iyi algılayabilme, öğrendikleri becerileri (okuma, yazma, konuşma, dinleme, kelime ve gramer) etkin bir şekilde kullanabilme, telaffuz yeteneğini edinme, güncel olaylar ile ilgili radyo ve televizyon programlarını anlayabilme, günlük dilde sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilme, dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilme ve yaşadığı deneyimleri ve izlenimleri metne dönüştürme becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. 

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

İtalyanca B1 seviyesinde eğitim verecek eğitmen/eğitmenler tarafından yapılacak olan seviye belirleme sınavında ve mülakatta başarılı olan ve İtalyanca A2 Seviyesi sertifikası bulunan adaylar arasından başarı sırasına göre alım yapılacaktır. Eğitim süresince kullanılacak materyallerin (kitap, defter, sözlük vb.) temini katılımcıya aittir. İtalyanca B1 Seviyesi programını bitirdikten sonra İtalyanca B2 Seviyesi programına da devam etmek isteyenlerin, ayrıca ön kayıt yaptırması gerekmektedir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu eğitimden önce İtalyanca A2 Seviyesi eğitiminin tamamlanması gerekmektedir.

Malzeme ve Ekipmanlar

-

Ön Sınav Bilgileri

Yazılı Sınav ve Mülakat

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes bu eğitime katılabilir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 60 başarı sağlanması gerekmektedir.