Programın Amacı

Rusça B1 Seviyesi, katılımcılara; sosyal ortamlarda karşılaşılması muhtemel diyalogları daha iyi algılayabilme, öğrendikleri becerileri (okuma, yazma, konuşma, dinleme, kelime ve gramer) etkin bir şekilde kullanabilme, telaffuz yeteneğini edinme, güncel olaylar ile ilgili radyo ve televizyon programlarını anlayabilme, günlük dilde sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilme, dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilme ve yaşadığı deneyimleri ve izlenimleri metne dönüştürme becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

İstihdam Alanları
Bu programda katılımcılar, Rusçayı B1 seviyesinde öğrenmektedir. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, Rus firmaları ve Rus ortaklı firmalarda çalışabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Rusça B1 Seviyesi’nde eğitimi verecek olan öğretmen/öğretmenler tarafından yapılacak olan seviye belirleme sınavlarında başarılı olunması gerekmektedir. Eğitim süresince kullanılacak materyallerin (kitap, defter, sözlük vs.) temini öğrenciye aittir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Rusça A2 Seviyesi

Malzeme ve Ekipmanlar

------

------

Ön Sınav Bilgileri

Çoktan Seçmeli Sınav

Yeterlilikler

Bu programa katılmak için herhangi bir yeterlik şartı bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Payehali 2.1 Ders Kitabı

Belgelendirme

Sertifikası

Değerlendirme

% 60 başarı sağlanması gerekmektedir.