Programın Amacı

Bu eğitim programında katılımcılara; halk oyunları ile ilgili kavramlar, oyunların yöre ve türleri, danslarının bilinen hikaye, ortaya çıkışı ve kostüm çeşit ve bilgileri ile, geleneksel danslarımız sırasıyla parça, adım, figür ve birleştirilerek oyunlar şeklinde müzikal ve ritmik sayımlarla sürekli tekrarlarla öğretilir.

İstihdam Alanları
Bu branşta eğitim alanlar, kendilerini geliştirmenin yanı sıra müzik ve gösteri sanatları alanında yeterlikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Öğrenci adaylarının eğitim programına dair ön yeterlilikleri değerlendirilecek olup fiziksel ve engeli olmayanlar arasından öncelikli alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Ritim Bilgisi (THO) (64 Saat) / İSMEK Katılım Belgesi / Teorik ve Uygulamalı Eğitim

Malzeme ve Ekipmanlar

Dans Edilebilir Uygun Kıyafet (Eşofman), Salonlar İçin Uygun Dans Ayakkabısı, Yazı Tahtası, Kalem, Silgi.

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Okuryazar olan herkes eğitime katılabilir.

Kaynaklar

-

Belgelendirme

-

Değerlendirme 

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.