Programın Amacı

Konservatuvar, güzel sanatlar fakülteleri ve müzik eğitim fakültelerine giriş sınavları için kapsamlı hazırlık yapılmasını sağlayarak adayları donanımlı hale getirmeyi amaçlayan bir programdır.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat

   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Katılımcı adaylarının güzel sanatlara hazırlıkla ilgili olarak hazırbulunuşlukları ve yeterlilikleri değerlendirilecektir. Adayların yazılı sınav, uygulama sınavı ve müziksel işitme testinden aldıkları toplam başarı puanları sıralanacak ve program için ilan edilen kontenjan sayısı kadar alım yapılacaktır

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Müzik teorisi ve solfej uygulamaları açısından belli bir seviyede hazır bulunuşluk (temel başlangıç bilgilerine sahip olunması) eğitim sürecine güçlü bir altyapı katkısı sağlayacaktır.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulabilecek malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat ve Sınav

Yeterlilikler

Bu programa katılmak için herhangi bir yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

MEB Sertifikası

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.