Programın Amacı

Konservatuvar, güzel sanatlar fakültesi ve müzik eğitim fakültelerine giriş sınavları için kapsamlı hazırlık yapılmasını sağlayarak, adayları donanımlı hale getirmeyi amaçlayan bir programdır.

İstihdam Alanları
Bu programda eğitim alanlar, konservatuvar, güzel sanatlar fakültesi ve müzik eğitim fakültelerine giriş sınavları için başarıları oranında hazır hale gelirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Katılımcı adaylarının programa dair ön yeterlilikleri değerlendirilecek olup, müzik teorisi ve solfej uygulamaları ve ses ritim işitme testi mülakatından başarılı olanlar arasından alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Müzik teorisi ve solfej uygulamaları açısından belli bir seviyede hazır bulunuşluk (temel başlangıç bilgilerine sahip olunması) eğitim sürecine güçlü bir altyapı katkısı sağlayacaktır.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulabilecek malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat ve Sınav

Yeterlilikler

Bu programa katılmak için herhangi bir yeterlilik şartı bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

MEB Sertifikası

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.