Programın Amacı

"Japonca A2 Seviyesi", katılımcılara; günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili konularda Japonca günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma, iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyen bir öğretim programıdır.

İstihdam Alanları
Japoncada gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaçlarını gidermeye imkân sağlayan programı başarı ile tamamlayanlar, edindikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler. Eğitim alanlar, Japon firmaları ve/veya Japon ortaklı firmalarda çayışabilir.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Japonca A2 Seviyesi eğitimini verecek öğretmen/öğretmenler tarafından yapılacak olan seviye belirleme sınavında başarılı olunması gerekmektedir. Eğitim süresince kullanılacak materyallerin (kitap, defter, sözlük vs.) temini öğrenciye aittir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

-

Ön Sınav Bilgileri

Çoktan Seçmeli Sınav

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes bu eğitime katılabilir.

Belgelendirme

İSMEK Sertifikası

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.