Programın Amacı

Bireylere; görme, işitme, zihinsel, ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı, dil ve konuşma bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile üstün zekâlı ve özel yetenekleri olan 0-72 ay çocuklarının kaynaştırma eğitimine katılımını sağlamaya yardımcı olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlayan programdır.

İstihdam Alanları
Programdan sertifika almaya hak kazananlar; öğretmen ya da öğretmen yardımcılarının gözetiminde ve denetiminde erken çocukluk eğitim kurumlarında çalışabilirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Bu programa katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim bulunmamaktadır.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

Ön Sınav Bilgileri

Sınav yapılmayacak.

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes eğitime katılabilir. 

Kaynaklar

MEGEP, Akademik Kaynaklar

Belgelendirme

MEB Sertifika

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.