Programın Amacı

Bu program, bireylere; bordro hesaplaması, İş Kanunu, SGK uygulamalarını takip etmesi ve yürütmesi, özlük işleri ve dokümantasyon yönetimini yapması, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını takip edip yürütme bilgi ve becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

İstihdam Alanları
Bu programı başarıyla tamamlayan bireyler, firmaların muhasebe veya insan kaynakları departmanlarında istihdam olanağı bulabilir.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Temel seviyede muhasebe bilgisi gerekmektedir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim bulunmamaktadır.

Malzeme ve Ekipmanlar

 Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat ve Sınav


Yeterlilikler

En az lise mezuniyeti aranmaktadır. (Görme veya belli bir düzeyde üzerinde işitme engeli olan bireylerin, dersi takip etmeleri güç olacagından kayıt alınmayacaktır.)

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

 MEB Sertifikası

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.