Programın Amacı

Hat sanatı tarihi ve hüsn-i hat kavramı, hat yazı çeşitleri, meşhur Türk hattatları, hüsn-i hat terimleri ve işaretleri, yazıya hazırlık, meşhur hattatlardan birine ait rika meşkini tanıyıp (müfredat) ferdi harfleri yazabilmeye yönelik bilgi ve becerinin kazandırıldığı 1. seviye eğitim programıdır.

İstihdam Alanları
Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, 'Sanat ve Tasarım' alanında kendilerini geliştirerek çalışmalar yapabilir.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Bu programa katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim bulunmamaktadır.

Malzeme ve Ekipmanlar

Kâğıt, Kamış, Mürekkep, Kurşun Kalem, Silgi, Doğal Boyalar, Şap, Mühre, Hokka, Altlık.

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat ve Uygulama Sınavı

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes eğitime katılabilir. 

Kaynaklar

Ders Notları: Eğitmenin Arşivi/ Kaynak: Kalem Güzeli, Hat ve Tezhip Sanatı Kültür Bakanlığı Yayınları

Belgelendirme

İSMEK Sertifikası

Değerlendirme

% 70 başarı sağlanması gerekmektedir.