Programın Amacı

Photoshop programı çok farklı sektörlerde oldukça yaygın kullanıldığından, mimari sunum paftası hazırlamak için Photoshop konfigürasyonları kullanılır. Kişiler bu eğitimde, mimari sunum paftasında olması gereken unsurları kavrayarak bitmap veya vektörel öğeler üzerinde seçim ve düzenleme yapabilir. Kişiler, vaziyet planı taslağının oluşturulmasından yapı kesitinin zenginleştirilmesine kadar tüm görselleştirme işlemlerini uygulayabilme yetisine sahip olur.

İstihdam Alanları
Eğitimini başarıyla tamamlayanlar; İnşaat sektörü, mimarlık ve mühendislik ofisleri, şehircilik ve planlama büroları, inşaat şantiyeleri, kentsel tasarım şirketleri, grafik tasarım ofisleri gibi alanlarda istihdam edilebilmekte ve ayrıca belirli bir firma ve mekandan bağımsız olarak da freelance çalışmalarını yürütebilmektedirler.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Tercihen, sektörde çalışma isteği bulunan/çalışan ve kendini geliştirmek isteyen, temel tasarım, teknik resim Photoshop bilgisi sahibi olan kişiler arasından çoktan seçmeli sınav ve mülakat sonucuna göre eğitim alacak öğrenciler belirlenecektir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Temel seviyede Photoshop yazılımının bilinmesi önerilmektedir.

Malzeme ve Ekipmanlar

Program Gereksinimlerine Sahip Bilgisayar, Yazılım Programı, Projeksiyon Cihazı ve Perdesi, Yazı Tahtası.

 

Ön Sınav Bilgileri

Çoktan Seçmeli Sınav içeriği; ağırlıklı olarak temel bilgisayar ve donanım bilgisi ile temel tasarım bilgisi olmakla birlikte genel yetenek, şekilsel algı, sözel akıl yürütme, soyut şematik akıl yürütme, yazılım bilgisi, alana ait teorik konular gibi bilgileri de içerebilmektedir.

Yeterlilikler

 

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

------

Değerlendirme

% 70  başarı sağlanması gerekmektedir.