Programın Amacı

Bu program; eğitimini tamamlayan katılımcıların, tüm sektörlerdeki firmaların bilgi işlem departmanlarında ya da bilişim sektöründeki firmaların çeşitli departmanlarında Linux sistemleri alanında Linux Sistem Yöneticisi unvanıyla çalışabilecek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İstihdam Alanları
Katılımcıların, tüm sektörlerdeki firmaların bilgi işlem departmanlarında ya da bilişim sektöründeki firmaların çeşitli departmanlarında Linux sistemleri alanında Linux Sistem Yöneticisi/Uzmanı unvanıyla çalışabilecek duruma gelmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Yazılı sınav ve sözlü mülakatların ağırlıklı ortalaması 60 ve üstü olan adaylar, not sıralamasına göre değerlendirilip, sınıf kayıt listesi oluşturulur. Yazılı sınav ve sözlü mülakat katkı oranı % 50 + % 50 şeklinde olacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Bu program içi katılımcıların ihtiyaç duyacağı ve kendisi tarafından tedarik edilmesi gereken malzeme ve ekipmanlar bulunmaktadır. Malzeme ve ekipman bilgisi, katılımcılar ile eğitim başladığında paylaşılacaktır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat ve Sınav

Yeterlilikler

Temel Bilişim Teknolojieleri konularına hakim, ön sınav ve mülakattan başarılı olanlar bu eğitime kabul edilecektir.

Kaynaklar

Daha önceden oluşturulmuş dokümanlar varsa, kaynak olarak bunlar paylaşılabilir. Eğer yoksa, eğitmen tarafından uygun görülen elektronik ortam kaynakları paylaşılacaktır.

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 80 başarı sağlanması gerekmektedir.