Programın Amacı

Bireylerin, analitik ve sistematik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan programla, katılımcılara, çeşitli oyun etkinliklerini yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır. Sorgulayan ve üreten bireyler için ortam hazırlamayı amaçlayan program ayrıca, bireylere problem çözme ve analitik düşünme ile neden sonuç ilişkisi becerileri kazandırmayı hedefler.

İstihdam Alanları
Programı başarı ile tamamlayıp, sertifika alanlar, özel eğitim kurumlarında, okul öncesi düzeyde zekâ oyunları etkinlikleri düzenleyebilirler. Ayrıca yeterlilik düzeyini arttırarak bu alanda ileri düzey eğitimine devam edebilir.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Bu programa katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim bulunmamaktadır.

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim için ihtiyaç duyulacak malzeme ve ekipman bilgisi bulunmamaktadır.


Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes eğitime katılabilir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar, ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Belgelendirme

MEB Sertifikası

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.