Programın Amacı

Bireylerin, analitik ve sistematik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan programla, katılımcılara, çeşitli oyun etkinliklerini yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır. Sorgulayan ve üreten bireyler için ortam hazırlamayı amaçlayan program ayrıca, bireylere problem çözme ve analitik düşünme ile neden sonuç ilişkisi becerileri kazandırmayı hedefler.

Eğitim İçeriği

Süre

  • Modul Başlığı ? Saat
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------
   • ------

Ön Koşullar

Programa katılacak adaylar mülakata alınacak ve mülakat sonuçlarına göre programa kabul edileceklerdir.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Bu programdan önce alınması gereken herhangi bir eğitim yoktur.

Malzeme ve Ekipmanlar

Bu program için katılımcıların ihtiyaç duyacağı ve kendisi tarafından tedarik edilmesi gereken malzeme ve ekipmanlar bulunmaktadır. Malzeme ve ekipman bilgisi katılımcılar ile eğitim başladığında paylaşılacaktır.

------

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okur yazan olan herkes bu eğitime katılabilir.

Kaynaklar

Eğitim için gerekli doküman ve kaynaklar ders esnasında katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Eğitimin Verildiği Tüm Merkezler

Belgelendirme

MEB Sertifikası

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.