Programın Amacı

Bu program; Excel konusunda herhangi bir deneyimi olmayan kişilere, Excel’in temel yetkinliklerini kazandırıp, basit formüller yazabilme bilgi ve becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.

İstihdam Alanları
Bu eğitimi başarıyla bitirenlerin; temel düzeyde ofis programlarının kullanımının öğrenilmesi, bireysel gelişimlerine katkıda bulunulması ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği

Süre

 1. Modul Başlığı ? Saat
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------
  • ------

Ön Koşullar

Bilgisayar kullanımı bilgisine ve analitik düşünce becerisine sahip olan kişiler arasından yazılı sınav ve mülakat ile alım yapılacaktır.

Eğitim Öncesi Gerekli Ön Bilgiler

Temel Bilgisayar Kullanımı

Malzeme ve Ekipmanlar

Eğitim Ortamı: Bilgisayar Laboratuvarı
Donanım: Bilgisayar, Elektronik Tablolama Programı, Projeksiyon

Ön Sınav Bilgileri

Mülakat ve Sınav

Yeterlilikler

Programın ön koşul özelliklerini sağlayan ve okuryazar olan herkes eğitime katılabilir.

Kaynaklar

MEGEP Modülleri, Bilgisayar Ders Kitabı

Belgelendirme

Sertifika

Değerlendirme

% 50 başarı sağlanması gerekmektedir.